ПЕСМА О ПРОЛЕЋУ

 

Proleće

U prirodi se nešto događa,
svaka travka ponovo se rađa,
meda se iz sna polako budi,
a žaba u bari počinje da sudi.
Hajte deco sa svih strana,
proleće je sad pred vama.
Lasta nam se smeši s krova,
a u šumi lista jova,
šarenilo na sve strane,
došlo sunce kiti grane!

Author: Стефан Васић