мар 22

ZAMENICE

ZAMENICE

Zamenice su promenjive vrste reči kojima se zamenjuju imena bića, predmeta i stvari, tj.  zamenjuju se imenice, pridevi i brojevi. Dele se na  imeničke i pridevske zamenice.

Imenične zamenice

Imeničke zamenice u rečenicama zamenjuju imenice. One su u rečenici samostalne reči, a vrše službu subjekta ili objekta. Dele se na lične i nelične imeničke zamenice.

Lične imeničke zamenice imaju rod (muški, srednji i ženski rod) i broj (jednina i množina). Prilikom promene po padežima lične zamenice mogu imati duže naglašene oblike ili kraće nenaglašene oblike.

Lična povratna zamenica ista je za sva lica i menja se samo po padežima. Ne upotrtebljava se u službi subjekta i nema nominativ. U glagolima koji uz sebe imaju reč SE (igrati se, smejati se…), dodatak SE nije lična povratna zamenica.

Nelične imeničke zamenice ne razlikuju lica i imaju samo jedan oblik koji se primenjuje za sva tri roda i oba broja. U ove zamenice spadaju upitne, odrične neodređene i opšte zamenice.

Vrste imeničkih zamenica:

☼ lične (ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona),

           Primer:  On je moj najbolji prijatelj.

☼ lična povratna zamenica (sebe, se),

    Primer:  Poštuj sebe!

☼ upitne (ko?, šta?),

    Primer:  Ko je to došao?

☼ neodređene (neko, nešto),

    Primer:  Neko me je juče zvao.

☼ odrične (niko, ništa),

    Primer:  Ništa ti ne verujem!

☼ opšte ili određene (svako, svašta)

    Primer:  Neka priča svako šta hoće.

Pridevske zamenice

Pridevske zamenice zamenjuju prideve. U rečenici nisu samostalne i imaju funkciju atributa ili imenskog dela predikata.  Kao  i  pridevi slažu se sa imenicom u rodu, broju i padežu.

Vrste pridevskih zamenica:

☼ prisvojne ili posesivne (moj, moja, moje, tvoj, tvoja, tvoje, njegov, njegova, njegovo, njen, njena, njeno, naš, naša, naše, vaš, vaša, vaše, njihov, njihovo, njihova),

    Primer:  Vaše pesme su najbolje.

☼ pokazne (taj, ta, to, onaj, ona, ono, ovaj, ova, ovo, ovakav, ovakva, ovakvo, toliki, tolika, toliko, takav, takva, takvo, onoliki, onolika onoliko, onakav, onakva, onakvo),

   Primer:  Nikada nisam video ovakvu olovku.

☼ odnosno-upitne (koji, koja, koje, koliki, kolika koliko, kakav, čiji, čija, čije),

   Primer:  Čija je ovo knjiga?

☼ neodređene (nekolik, nekolika, nekoliko, nekakav,  nekakva, nekakvo, nečiji, nečije, nečija),

   Primer:  Danas vlada nekakva omorina.

☼ odrične (nikoji, nikoja, nikoje, ničiji, ničija, ničije, nikakav, nikakva, nikakvo, nikolik, nikolika, nikoliko),

   Primer:  Nemoj da mi daješ nikakve primedbe!

☼ opšte ili određene (svakakav, svakakva, svakakvo, svačiji, svačija, svačije, ma čiji, bilo čiji, koji god…).

   Primer:  Mene obično snađu svkakve nevolje

 

 

 

Pripremila  Jana Djordjevic

мар 20

Online nedelja – takmičenje

Pozivamo Vas da postanete partner kampanje u Srbiji i da uključite što više članova vaših lokalnih zajednica u neke aktivnosti u okviru Onlajn nedelje.

U nastavku možete naći nekoliko predloga za aktivnosti koje možete organizovati tokom Onlajn nedelje 2017 (27. mart – 2. april). Naravno, ukoliko vi imate neke druge ideje i predloge za aktivnosti slobodno ih možete organizovati tokom ove nedelje.

I trudite se da sve vaše aktivnosti dokumentujete i širite, širite dalje preko socijalnih mreža.

BROJAČ

GOW15-prijavaI ove godine organizuje se takmičenje između zemalja u najvećem broju uključenih tokom Onlajn nedelje 2017. Na popularnom Brojaču potrebno je da se svaki korisnik anonimno popuni nekoliko osnovnih podataka o sebi. Brojač možete postaviti i na svoj sajt. Preuzmite ovde uputstvo kako da postavite Brojač na vaš sajt.

 

 

Nemanja Vučković

мар 20

Moj raspored časova

PONEDELJAK UTORAK

 

SREDA ČETVRTAK PETAK
1 FIZIČKO ENGLESKI FIZIČKO PID MATEMATIKA
2 MATEMATIKA PID SRPSKI SRPSKI SRPSKI
3 SRPSKI SRPSKI MATEMATIKA MATEMATIKA FIZIČKO
4 MUZICKO MATEMATIKA VERONAUKA ENGLESKI LIKOVNO
5 ČOS RAČUNARI DODATNA DOPUNSKA LIKOVNO

Pripremila: Mina Anđelić 🙂

мар 17

Misliša 2017

мар 10

ALISA U ZEMLJI CUDA

Kratki sadržaj;
Bio je letni dan, Alisina sestra je čitala Alisi priču. Alisa se igrala sa mačkom, popela se na drvo i zaspala. U nežnim fantastičnim pojavi se zec. Imao je pantalone, majicu i sat na ruci. Zec je kasnio i odednom nestane u rupi. Ali snovima je sa potrči za njim. Kada je ušla u sobu videla je stvari kako lete. Kad se spustila videla je kako zec ulazi kroz vrata. Pomerila je zavesicu ali nije mogla proći kroz vrata jer su bila premala. Kvaka joj je rekla da popije vodu iz čaše na stolu te da će postati malena. Alisa je tako uradila i smanjila se. Kvaka joj kaže da pojede delić kolača i opet će biti velika. Uzela je ključ i počela plakati jer više neće moći proći kroz vrata. Zatim joj je kvaka rekla da ispije ostatak vode iz bočice. Ona popije i smanji se. Toliko se smanjila da je upala u bočicu i plutajući prođe kroz ključaonicu. Tamo je videla raznih neobičnih životinja npr.orla koji puši lulu, dva blizanca, školjke i golemu ribu. Prošetala se malo dalje i tada spazi leptire koji imaju krila od hleba i maslaca. Zatim je videla crvenu ružu koja ima oči usta i nos. Razgovarala je s njom i pošla dalje. Došla je do raskrsnice gde ima puno natpisa. Kad se odlučila na koju će stranu ići srela je crva koji sedi na gljivi i puši. Crv joj je ponudio da okusi gljivu i da će postati velika. To je učinila te postala opet postala velika. Tada susretne zeca s luckastim mehurom. Seli su za sto i pili čaj. Kada je Alisa krenula dalje susrela je mačku i mačka je uputila kuda će ići. Alisa je stigla u kraljičin vrt i u njemu se pojavi zec s trubom a iza njega kraljica i vojnici od karata. Konji su igrali kriket loptica je bila jež a palica je bila ptica. Kraljica je htela Alisu ubiti ali ona je imala još malo kolača pojela ga te postala velika. Onda počme delovati druga strana keksa i ona opet se smanji. Počme bežati, a vojska od karata je pratiti. I tad se od straha probudi i vidi da je sve bio samo san.

Lazar Dinic

мар 09

Jelenče

Raslo jelenče maleno,
K’o u polju cvijeće šareno.
Gora ga rosom pojila,
Košuta mlijekom dojila.

Jelenče travu gazilo,
U travi izvor spazilo;
Ne da se više dojiti
Ni hladnom rosom pojiti;

S bistroga pije izvora,
Draže mu polje neg’ gora.
Košuta gorom leleče:
Propast će moje jelenče!

Ne sluša mlado jelenče
Što majka gorom leleče,
Već ono skače po polju,
Ne sluti tešku nevolju.

Tuda je momče lovilo,
Jelenče mlado spazilo;
Hitro se strijelom bacilo,
Jelenče ljuto ranilo.

Jelenče pišti u gori,
Rana ga ljuta obori.
Košuta tužno leleče,
Mrtvo je njeno jelenče.

Narodna pesma

 

 

 

 

 

otpremio : Pavle Kvasnevski

мар 09

Валцер

 

Немања Вучковић

мар 08

Podela uloga dramski tekst

мар 08

Kvadar

КВАДАР
  • Квадар је геометријско тело ограничено са 6 страна – то су три пара међусобно подударних и паралелних правоугаоника.
  • Квадар има 8 темена – A, B, C, D, E, F, G, H.
  • Квадар има 12 ивица, међу којима уочавамо три групе по 4 једнаке ивице. Њихове дужине означавамо најчешће са а, b и c, а називамо ихдужина, ширина и висина.

МРЕЖА КВАДРА

Кутија са чајним врећицама је модел квадра.

Отворимо је и разрежимо по неким ивицама.

Положимо је на сто.

Добили смо мрежу квадра.

Мрежа квадра састоји се од 6 правоугаоника. Уочавамо три пара једнаких правоугаоника. Обојимо једнаке правоугаонике.

 

Сада можемо рачунати површину квадра.

ПОВРШИНА КВАДРА

Површина квадра ивица a, b и c једнака је збиру површина његових страна.
Како се ради о три пара подударних правоугаоника, то је површина квадра:

мар 08

Kocka

КОЦКА
Коцка је квадар чије су све ивице једнаке.
Стране коцке су подударни квадрати.
МРЕЖА КОЦКЕ
ПОВРШИНА КОЦКЕ
Површина коцке ивице а једнака је збиру површина 6 квадрата који је ограничавају.

Starije objave «