АНЂЕЛИЋ МИНА

 

МИШЉЕЊЕ: 2016/2017.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ – ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 2016/2017.

УСПЕХ УЧЕНИКА 2016/2017.
ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
1. Српски језик  5
Читање  5, 5
Диктат
Писани састав  5, 5  5
 Граматика
 Лектира  5
 Читалачка *
 Рецитовање  5, 5, 5
 Правопис
Домаћи задаци  5, 5, 5
 ТЕСТ усмени  5
2. Математика  5  
Сабирање и одузимање
 Усмени одговор  5, 5
Писмена веж.  5
 Једначине
 Множење
Активност на часу (ДЗ)
Дељење
 ТЕСТ 1
3. Природа и друштво  5
 ТЕСТ 1
 Саобраћај
Писмена вежба
 Активност на часу (ДЗ)
 Усмени одговор  5
4.  Физичко вас.  5, 5
 Вежбе облик.  5
5.  Ликовна кул.  5
 4
6.  Музичка кул.  5
 5
7.  Енглески језик
8.  Рачунари  5

 

4.4.2017.

Писање приче „Мрав…“ (5).

Контролни задатак – личне заменице (5).

Лектира – Милован Данојлић (5).

Опис личности – писмени задатак (5).

Опис личности – домаћи задатак (5).

Усмени одговор – зависност количника и производа… (5).

Певање песме „Веверица“ (5).

14.3. Квадар и коцка (5).

Енциклопедије и часописи (5).

Свирање и певање (5).

Математика – усмени одговор (5).

Природа и друштво – усмени одговор (5).

Српски језик – усмени одговор (5).

 

17.3.2017.

„Јеленче“ – рецитовање песме (5).

„Алиса у земљи чуда“ – лектира (5).

Мтематика – усмени (5).

Валцер (5).

Математика – пимена вежба (5).

„Моја омиљена живозиња“ – опис (5).

Ликовна култура – плакат (5).

6.3.2017.

Математика – усмени (5).

Свирање уз певање песама по избору ученика (5).

Енциклопедије, речници, штампа за децу (5).

2.3.2017.

„Луцкаста песма“ – рецитовање (5).

„Аждаја своме чеду тепа“ – рецитовање (5).

„Пепељуга“ – препричавање (5).

Ликовна култура „Машта“ – (5).

Колут напред (5)

Читање текста „Пепељуга“ – (5).

17.2.2017. Прво полугође математика  – усмени одговор (5).

17.2.2017. „Прва љубав“ – писани састав (5).

17.2.2017. „Прва љубав“ – групни рад (5).

14.2.2017. „Прва љубав“ – изражајно читање (5).

 

 

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ – ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 2016/2017.

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 2015/2016.
ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
1. Српски језик 90.00
Читање  5, 5, 5, 5, 5, 5
Диктат  5-
Писани састав  5, 5, 5,
 Граматика  4, 5, 5, 5, 5, 5
 Лектира  5, 5
 Читалачка *
 Рецитовање  5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
 Правопис
Домаћи задаци  5
 ТЕСТ 1
 5
2. Математика  95,00
Сабирање и одузимање 5, 5, 5
 Усмени одговор 5
Писмена веж. 5, 5, 5
 Једначине
 Множење
Активност на часу (ДЗ)
Дељење
 ТЕСТ 1
3. Природа и друштво   93,93
 ТЕСТ 1
 Саобраћај  
Писмена вежба 5, 5
 Активност на часу (ДЗ) +
 Усмени одговор 5, 5, 5, 5
4.  Физичко вас. 5
 Вежбе облик. 5
5.  Ликовна кул.  5, 5, 5, 5
5
6.  Музичка кул. 5, 5, 4
 5
7.  Енглески језик 5, 5, 5,
8.  Рачунари 5, 5

 

31.12.2016.

Новогодишња честитка (5).

Писмено множење и дељење (5).

Природа и друштво – писмена вежба (5).

„Ко да то буде“ – (5).

„МАЛИ ПРИНЦ“ – (5).

 

9.12.2016.

Природа и друштво – презентација (5).

Ликовна култура – активност на часу (теорија) – (5).

Сабирање и одузимање, сталност збира и разлике – писмена вежба (5).

Свирање по избору (5).

Ликовна култура „Тајно скровиште“ – (5).

„Трнова Ружица“ – изражајно читање (5).

Изражајно читање (5).

Служба речи у реченици (5).

 

2.12.2016.

Сталност збира и разлике (5, 5)

Стари Вијадин – рецитовање (5).

Служба речи у реченици (5).

Изражајно читање ()

Трнова Ружица – читање ()

Ликовна култура „Тајно скровиште“ ()

 

9.11.2016. до 25.11.2016.

Рецитовање песме „Друг другу“ (5).

Изражајно читање (5).

ПИД – обнављање (5).

„Стефаново дрво“ – (5).

Певање песме „Ој дуледу…“ (5).

Физичко васпитање – ходање по греди (5).

Пофршина правоугаоника и квадрата – усмени (5).

Изражајно читање (5-).

Писани састав на задате речи (5).

„Стари Вујадин“ – рецитовање ( ).

Певање песме „Ко удара тако позно…“ (5).

„Стари Вујадин“ – препричавање (5).

Површина правоугаоника и квадрата – писмена вежба (5-).

Опис лика (5).

Изражајно читање (5).

Становништво – усмени одговор (5).

 

7.11.2016.

Математика – провера знања (сабирање и одузимање, мере) – (5).

 

4.11.2016.

Рецитовање песме „Плави зец“ – (5).

Писмени задатак – математика (5).

 

 

31.10.2016. Свирање и певање (5).

28.10.2016.

Положај, рељеф, сливови, реке, језера, бање и клима Србије  – писмена вежба (5).

Сабирање и одузимање преко хиљаде, текстуални задаци писмена вежба – (5).

Ликовна култура (5).

Површина фигура – провера (4).

Енглески језик (5, 5, 5).

„Сања“ – читање (5). Писани састав (5).

Математика (5-).

Множење (5).

Природа и друштво (усмени одговор) – (5).

„Пауково дело“ – рецитовање песме (5).

„Придеви“ – 5.

Свирање и певање – 5

 

21.10.2016.

Сабирање и одузимање (5).

Положај, рељеф, сливови, реке, језера, бање и клима Србије (5).

„Од пашњака до научењака“ (5).

Текстура (5).

Окобарске слике (5).

Математика – писмена вежба сабирање преко хиљаде (5)

„Пауково дело“ – изражајно читање (5).

Граматика – именице и глаголи (5).

„Од пашњака до научењака“ – изражајно читање (5).

Учешће на приредби поводом прославе 60 година од постојања основне школе „Жикица Јовановић Шпанац“, касније „Надежда Петровић“. Представили смо се певањем, играњем и ауторском кореографијом на мелодију песме „Хеј, хај бригаде“.

17.10.2016.

Сабирање бројева преко хиљаде – текстуални задаци (5).

13.10.2016.

„Од пашњака до научењака“ – изражајно читање (5).

 

12.10.2016.

Мина најавила представљање нашег одељења на свечаној приредби поводом прославе 60 година од постојања основне школе „Жикица Јовановић Шпанац“, касније  „Надежда Петровић“. Подсетила је све старије ученике и наставнике на незаборавне дане живљења у нашој школи и упознала младе нараштаје како се са мало лепо и срећно живело некад. Честитамо на узорном понашању и речитом говору.

 

10.10.2016.

Глаголи – прошло, садашње и будуће време (5).

Мјесец и његова бака – рецитовање песме (5).

Прича о дечаку и Месецу ()

 

7.10.2016.

Провера знања – гарадивни придеви (5).

Ликовна култура (5).

 

6.10.2016.

Природа и друштво – усмени одговор (положај Србије, сливови, реке и језера) – (5).

Изражајно читање (5).

 

Освалдов круг – рачунари (5).

 

Граматика – усмени одговор (5).

Граматика – усмени одговор (4).

Контролна вежба – математика (5).

Лектира: „БЕЛА ГРИВА“ (5).

Музичка култура: Певање и свирање (5).

Физичко васпитање – вежбе обликовања (5).

Од 01.09.2016 до 16.09.2016.

Диктат из српског језика (5-).

Рецитовање (5).

Усмено одговарање (5).

Обнављање српског језика (90.00).

Обнављање природе и друштва (93,93).

Обнављање математике (95,00).

Рецитовање (5).

Свирање и певање (5).

Доживљај са распуста – писани састав (5).

Освалдов круг (5).

Рад са комплементарним бојама (5).

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ТРЕЋИ РАЗРЕД 2016.

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
1. Српски језик
Читање  5, 5, 5, 5  
Диктат  5
Писани састав 5, 5, 5
 Граматика  5, 5, 5
 Лектира  5, 5
 Читалачка *
 Рецитовање 5, 5, 5, 5, 5, 5
 Правопис  5, 5, 5
Домаћи задаци 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
 ТЕСТ 1  5, 5
 Активност 5
2. Математика
Сабирање и одузимање
 Усмени одговор
 Писмена веж.  5, 5, 5
 Једначине
 Множење 5 5
Активност на часу (ДЗ)  +
Дељење  5 5
 ТЕСТ 1  5
3. Природа и друштво
 ТЕСТ 1
 Саобраћај  
Писмена вежба 5, 5
 Рељеф
 Усмени одг. 5
 Активност на часу (ДЗ)
4.  Физичко вас.
 Вежбе облик. 5
5.  Ликовна кул.  5, 5, 5, 5, 5, 5
6.  Музичка кул.  5
 Свирање  5, 5, 5, 5, 5
7.  Енглески језик  5
8.  Рачунари  5

 

27.5.2016.

Писмени задатак из српског језика (5).

Oцењивање свесака (5).

Свирање песме по избору (+).

„Прича о Раку Кројачу“ – читање састава (5).

 

 

,,Имају ли карте сви“ – свирање и певање (5/4).

,,Песма о цвету“ – рецитовање (5).

Моја песма (5)

Рецитовање (5-)

Једначине – писмена вежба (5).

 

 

4.4. do 27.4.2016.

„БАЈКА О БЕЛОМ КОЊУ“ – препричавање (5).

Бајке (Браћа Грим) – лектира (5).

Правоугаоник и квадрат – писмена вежба (5).

„Замислита“ – рецитовање (5).

Свирање песама (5).

„Необична ствар“ – цртање (5).

Правопис – глаголи (писмена вежба) (5).

 

 

 

28.3. до 1.4.2016.

„Моја мајка“ – описивање (5).

Свирање и певање песама  (5).

Бајка о белом коњу – читање (5).

 

21.3. до 25.3.2016.

„Шта је највеће“ –  рецитовање (5).

„Шта је отац“ – рецитовање (5).

„Мој дека“ – домаћи рад (5).

Граматика (5).

Ликовна култура (5).

 

 

14.3. до 18.3.

Свирање и певање (5).

„Папирнати бродови“ – домаћи рад (5).

Множење и дељење – писмена вежба (5).

Граматика (5).

„Шта је највеће“ – рецитовање (5-).

Природа и друштво – писмена вежба (5).

 

7.3. до 11.3.

„Домовина се брани лепотом“ – аитодиктат (5).

Свирање песама (5).

Драмско извођење – лектира (5).

Ликовна култура (5).

1.3. до 4.3.

„Један мој предак“ – препричавање (5).

Свирање песама (5).

„Домовина се брани лепотом“ – рецитовање песме (5).

„Пејзаж“ – ликовна култура (5).

„Срце моје домовине“ – домаћи рад (5).

4.3. Дељење троцифреног броја једноцифреним – писмена вежба (5).

3.3. Мина са групом ученика и учитељем посетио компанију „Zepter“. Постављала питања композитору и водитељу Мињи Суботи. У креативном раду показала квалитет.

26.2. Енглески језик – диктат (5).

26.2. „Сребрни кључ и шарени хлеб“, препричавање (5).

25.2. „Сребрни кључ и шарени хлеб“, изражајно читање (5).

24.2. Рецитовање песме „Срећа“ (5).

25.2. Мина је учесник Општинског такмичења рецитатора Новог Београда.

24.2. Директорка Ивана позвала је тим ученика нашег одељења који је представљао школу на такмичењу за најбољи образовни филм „Моћ воде“. Руководство школе је поносно на наше ученике којима је додељено СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и компаније „Zepter“. У срдачном разговору директорка Ивана је нагласила значај учествовање у манифестацијама овог типа. Посебно је похвалила жељу, хтење и показани квалитет који су резултовали доделом признања. Ученици су упознали директорку са поступцима у стварању идеје за реализацију филма. Уз осмехе, позитивну атмосферу обећали смо да ће наше следеће представљање бити још квалитетније.

Мина је учесник тима који је представљао школу на такмичењу за најбољи образовни филм „Моћ воде“.

23.2. Правопис – писање речце „не“ и „ли“ (5).

23.2. „Химна Светом Сави“ – певање (5).

22.2. „Заљубљене ципеле“ – препричавање (5).

 

 

2015/2016.

POŠTOVANA MINA,

ŠALJEM TUTORIJAL ZA MOODLE!

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 2015/2016.
ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
1. Српски језик  10/10 5
Читање +, 5, 5, 5, 5 ,5, 5, 5, 5, 5 5, 5-, 5
Диктат
Писани састав  5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
 Граматика 5, 5+, 5
 Лектира 5
 Читалачка *
 Рецитовање  5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
 Правопис 5
Домаћи задаци  5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
 ТЕСТ 1 5 4  4,5
 Активност  5 5
2. Математика
Сабирање и одузимање
 Усмени одговор 5,
 Писмена веж.  5, 5, 5, 5
 Једначине
 Множење
Активност на часу (ДЗ)  5
Дељење
 ТЕСТ 1 5
3. Природа и друштво  +, 5, 5 5
 ТЕСТ 1
 Саобраћај
Писмена вежба 5, 5, 5
 Усмени одг.  5, 5, 5
 5
4.  Физичко вас. 5
 Вежбе облик.  5, 5
5.  Ликовна кул.  5, 5, 5, 5, 5, 5,
 5, 5, 5
6.  Музичка кул. 5
 Свирање  5, 5, 5
7.  Енглески језик 5
8.  Рачунари 5, 5

2015/2016.

POŠTOVANA MINA,

ŠALJEM TUTORIJAL ZA MOODLE!

 

19.1. Музичка култура – певање и свирање (5).2016.

18.1. Правопис, граматика, књижевност – (5).

18.1. Народне лирске обичајне песме – рецитовање (5).

15.1. „Новогодишњи празници“ – писани састав (5).

14.1. Математика – прво полугође, усмени (5).

13.1. „Марко Краљевић и бег Костадин“ – рецитовање (5).

13.1. Народне лирске обичајне песме – рецитовање (5).

13.1. Новогодишња честитка – ликовна култура (5).

12.1. „Ерско коло“ – свирање (5).

11.1. Кретање – усмени одговор (5).

 

 

25.12. до 29.12.

Читање с разумевањем (5).

Зимска ноћ – описивање (5)

„Зима“ – рецитовање песме (5).

Граматика – писмена вежба (5).

 

24.12. Кретање – усмени одговор (5).

23.12. Читање с разумевањем – ниво „A“ (5-).

22.12. Певање песама (5).

22.12. „Први снег“ – рецитовање (5).

21.12. „Да сам џин“- домаћи задатак (5).

18.12. Мере – писмена вежба (5).

15.12. Читање с разумевањем – ниво „Б“ (4*).

9.12. „Моћ воде“ – презентација (5).

8.12. „Да имам моћ…“ – домаћи задатак (5).

7.12. „Животне заједнице“ – писмена вежба (5).

7.12. Истиче се у креацији електронског часа „Mоћ воде“ – филм.

4.12. „Кројач и див“ – писани састав (ДЗ) (5).

3.12. „Кројач и див“ – изражајно читање (5).

2.12. Орнаменти (5)

1.12. Свирање песама (5).

1.12. Сабиранње и одузимање троцифрених бројева – писмена вежба (5).

25.11. Опис књижевног лика – (5).

25.11. Шаљива прича, писани састав – групни рад (5). Истиче се!

24.11. Свирање песама (5).

23.11. Народне умотворине – групни рад (5). Истиче се!

16.11. до 20.11.

„Женидба врапца Подунавца“ – рецитовање (5).

„Чардак ни на небу ни на земљи“ – скраћено препричавање (5).

„Прича о Сандри“ – писање приче (5).

13.11 „Чардак ни на небу ни на земљи“ – изражајно читање (5).

 

3.11. „Ђачки завет“ (5).

3.11. Музичка култура – свирање ().

4.11. „Марко Краљевић и бег Костадин“ (5).

4.11. Ликовна култура – колаж (5).

2.11.  Služba reči u rečenici (subjekat, predikat, vreme, način i mesto vršenja radnje) – pismena provera (5+).

28.10. „Lav i bik“ – pisani sastav (5).

28.10. „Pečat“ – likovna kultura (5).

28.10. „Lav i bik“ – izražajno čitanje (5).

28.10. Optužili su me lažno“ – pisani sastav (5).

27.10. „Oholica“ – izražajno čitanje (5).

26.10. Priroda i društvo – pismena vežba (5).

23.10. Autorska pesma (5).

23.10. „Oktobarske boje“ – opisivanje (5).

12.10. Upravni govor – pisana vežba (5).

8.10. Reljef i vode našeg kraja – pisana vežba (5).

2.10. Бројеви до 1000, римске цифре – писмена вежба (5). 28.9. Душан Радовић – рецитовање песама (5) – лектира. 23.9. Бројеви до 1000 – писмена вежба (5). 23.9. „Чудесна лепота јесени“ – описивање (5). 21.9. Стваралаштво – песме о баки и деки (5). 21.9. „Септембар“ – рецитовање песме (5). 17.9. Рељеф, завичај, воде нашег краја (5). 16.9. „Љутито мече“ – рецитовање песме (5). 16.9. „Љутито мече“ – причање и препричавање (5). 16.9. Посластичарски дневник – стварање (5). 15.9. Свирање песама (5). 15.9. „Љутито мече“ – читање (5). 14.9. „Свитац тражи пријатеља“, препричавање (5).

MINASREĆNO!     2015.

УСПЕХ УЧЕНИКА 2015.
Ред број ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
 Основни Напредни
1. Српски језик
Читање 5, 5, 5, 5, 5L, 5L, 5, 5, 5, 5, 5 5
Диктат 5L, 5L  5
Писани састав  5, 5, 5, 5, 5, 5  5
 Граматика
 Лектира  5, 5, 5, 5, 5, 5 5
 Читалачка * 5 5
 Рецитовање  5, 5, 5, 5, 5, 5, 5  5 5
 Правопис 5 5
Преричавање
 ТЕСТ 1
Латиница
2. Математика 5, 5, 5 5
Сабирање и одузимање
 Усмени одговор
 Мере
 Једначине  5 5
 Множење 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5  5
  Активност на часу (ДЗ)  5, 5, 5 5
 Дељење 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5 5, 5  5
 MISLIŠA  5, 5 5
3.  Свет око нас  5 5
 ТЕСТ 1
 Саобраћај
Писмена вежба  5, 5  5
4.  Физичко вас.  5 5
 Вежбе облик.  5 5
5.  Ликовна кул. 5, 5, 5, 5, 5 5
6.  Музичка кул. 5, 5, 5  5
7.  Енглески језик 5, 5 5
8.  Рачунари 5, 5  5

28.5. Diktat – latinica (5) 27.5. „Папирнати бродови“ – изражајно читање (5).

25.5. Велико почетно слово, употреба тачке, упитника и узвичника (5).

22.5. Писани састав „Вук и овца“ (5).

15.5. „Дај ми крила један круг“, рецитовање (5).

14.5. Doživljaj – pisani sastav (5).

11.5. Jednačine (određivanje nepoznatog činioca, deljenika, delioca) – (5).

11.5.  „Мајка Јову у ружи родила“ – рецитовање песме (5).

8.5.  „Мајка Јову у ружи родила“ – изражајно читање (5).

5.5. „Ено где лети цвет“ – изражајно читање (5).

30.4. Лектира, избор песама за децу Љ. Ршумовић (5).

29.4. Рецитовање песме „Патак и жабе“ (5).

28.4. Множење и дељење, текстуални задаци – писмена вежба (5).

27.4. Изражајно читање (5). 16.4. Писмена вежба: Биљке, делови биљке (5). 7.4. Писмена вежба: дељење бројевим 2, 3, 4, 5, 10, текст. задаци са две операције (5). 23.3. „ВРАБАЦ И ЛАСТЕ“ – изражајно читање (5). 20.3. „НА ИЗЛЕТУ“ – писани састав (5). 11.3. Певање песме о мајци (5). 10.3. „PESMA ZA MAMINE OČI“ – RECITOVANJE (5). 5.3. DIKTAT – ŠTAMPANA SLOVA LATINICE (5). 4.3. LEKTIRA – PISMENA VEŽBA (5). 4.3. IZRAŽAJNO ČITANJE TEKSTOVA NAPISANIH LATINICOM (5). 2.3. ЛЕКТИРА „АНДЕРСЕНОВЕ БАЈКЕ“ – АНАЛИЗА ТЕКСТА И ПРЕПРИЧАВАЊЕ (5).  27.2. ПИСМЕНА ВЕЖБА – ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ, ТЕКСТ. ЗАДАЦИ (5). 23.2. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА (5). 24.2. МАТЕРИЈАЛИ – УСМЕНИ ОДГОВОР (5). 23.2. РЕШАВАЊЕ ТЕКСТУАЛНИХ ЗАДАТАКА СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (5) – ИСТИЧЕ СЕ! 18.2. IZRAŽAJNO ČITANJE TEKSTA „PAS I NJEGOVA SENKA“ (5).

ЈАНА И МИНА УЧЕСТВОВАЛЕ СУ НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ РЕЦИТАТОРА. ПОКАЗАЛЕ СУ ВИСОК СТУПАЊ ВЕШТИНЕ И УМЕЊА ПРИ РЕЦИТОВАЊУ. ПРЕДСТАВИЛЕ СУ НАШЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗНАЊЕМ, ОСМЕХОМ И УЗОРНИМ  ПОНАШАЊЕМ.

12.2. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ – „СТАРО ЛИЈИНО ЛУКАВСТВО“ (5). 10.2. МАТЕРИЈАЛИ – ПИСМЕНА ВЕЖБА (5). 9.2. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „БОЛЕСНИК НА ТРИ СПРАТА“ (5). 6.2. ЛИКОВНА КУЛТУРА – ОГРЛИЦА (5). 6.2. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „Лепо је све што је мало“, Д. Радовић (5) 3.2. POTREBNO JE DA SE MINA JAVI SVOM LEKARU (FIZIJATAR) – DOM ZDRAVLJA. 30.01. Множење – усмена провера

У продуженом боравку, у току слободног времена, усменим путем је утврђено знање ученика везано за таблицу множења. Сваки ученик је имао задатак да покаже знање у три круга провере. Задатак, у оквиру првог круга, је био да брзо и тачно одговоре на 10 насумично одабраних задатака из таблице множења броја 6 и бројем 6. У другом кругу су решавали простије форме текстуалних задатака (5 задатака по ученику). У трећем кругу су решавали по 10 задатака из таблице можења са свим до сада обрађеним бројевима.

Ученици који су на часу најбоље оцењени су поставили и по који задатак, како самог израчунавања, тако и текстуални, чему су приступили веома озбиљно и одговорно. То су: Васа, Милош, Павле, Петра, Марија Р. и Јана. Од почетка саме провере су Марија Р. и Јана одабране као чланови комисије.

Сви ученици су упознати са постигнутим резултатом и оценом али и са тим да у понедељак морају да оправдају остварене резултате.

Таблица множења – усмени одговор (5)

Учитељица Едита 29.1. PRIČE O SVETOM SAVI – PREPRIČAVANJE (5). 28.1. IZRAŽAJNO ČITANJE TEKSTA O SVETOM SAVI (5). 27.1. PEVANJE PESME „DELOVI BILJKE“ NA ŠKOLSKOJ PRIREDBI „ŠKOLSKA SLAVA – SVETI SAVA“ (5). 27.1. VODITELJ I NARATOR NA PRIREDBI POSVEĆENOJ SVETOM SAVI (5). 2014/2015.

УСПЕХ УЧЕНИКА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 2014/2015.
Ред број ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
1. Српски језик 5
Читање  5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5
Диктат  5
Писани састав  5
Граматика  5, 5, 5
Лектира  5, 5 +
 Читалачка *  5, 5
 Рецитовање  5, 5, 5, 5, 5, 5 5
 Правопис  5, 5, 5, 5, 5, 5  5
Препричавање  5, 5 5
 ТЕСТ 1 5
 ВЛАДАЊЕ 5
2. Математика 5
Сабирање и одузимање 5, 5
 Усмени одговор  5, 5, 5 +
 Мере  5
 Једначине  5
 Множење  5
 ТЕСТ 1  5
Задаци  5  +
3. Свет око нас  5
 ТЕСТ 1  5
 Саобраћај  5, 5
 Усмени одгов.  5, 5
Писмена вежба  5
4. Физичко вас. 5
Вежбе облик.  5
 5
5.

 

2014/2015.

Мина је изузетно вредна, одговорна, дружељубива. Испуњава све захтеве и проналази начин да искаже своју амбициозност и креативност кроз представљање на школским приредбама. Искрена и добронамерна према окружењу, позитивним ставом, жели да помогне и посаветује.  Слободна је у комуникацији с учитељем и друговима. Одликује је прецизност и педантност. Истиче се у свим наставним и ваннаставним активностима.

25.12. МОЖЕЊЕ БРОЈЕВА 2, 3, 4, 5, 10 – ОЦЕНА (5)

26.12. МОЖЕЊЕ БРОЈЕВА 2, 3, 4, 5, 10 – ОЦЕНА (5)

17.12. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ (5)

15.12. ВЕЛИКО ПОЧЕТНО СЛОВО (5)

9.12. ВЕЛИКО ПОЧЕТНО СЛОВО – ПРАВОПИС  (5)

8.12. ПРЕПРИЧАВАЊЕ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ (5)

27.11. РEЉЕФ И ВОДЕ – ПИСМЕНА ВЕЖБА (5)

1.12. АСОЦИЈАЦИЈЕ (5) – ИСТИЧЕ СЕ!

27.11. ЈЕДНАЧИНЕ – ПИСМЕНА ВЕЖБА (5)

26.11. ГЛАГОЛИ – 5

25.11. ЈЕДНАЧИНЕ – УСМЕНИ ОДГОВОР (5)

20.11. РЕЉЕФ И ВОДЕ – УСМЕНИ ОДГОВОР (5)

20.11. РЕЧЕНИЦЕ, ИМЕНИЦЕ – ПИСАНА ВЕЖБА (5)

19.11. ПЕВАЊЕ ПЕСАМА (5)

18.11. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ТАЈНА“ (5)

14.11. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ЈЕДНОГА ДАНА“ (5)

13.11. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ЈЕДНОГА ДАНА“ (5)

12.11. ПИСАНА ВЕЖБА – САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЉЊЕ (5)

7.11. ЗАДАЦИ С ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ – УСМЕНИ ОДГОВОР (5)

6.11. ДРАМА И ПОКРЕТ (5)

5.11. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ЗНА ОН УНАПРЕД“ (5)

3.11. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ – УСМЕНИ ОДГОВОР (5)

27.10. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „СЕДАМ ПРУТОВА“ (5)

25.10. САОБРАЋАЈ (5) – ПИСМЕНА ВЕЖБА

23.10. ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА – ДОДЕЛА НАГРАДА У ОПШТИНИ НОВИ БЕОГРАД (5)

23.10. САОБРАЋАЈ (5) – УСМЕНИ ОДГОВОР

14.10. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ОКТОБАР“ (5)

13.10. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ С ПРЕЛАЗОМ ДЕСЕТИЦЕ (5)

8.10. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „КАД ПОЧНЕ КИША ДА ПАДА“ (5)

7.10. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „КАД ПОЧНЕ КИША ДА ПАДА (5)

6.10. ЛЕКТИРА – ДОБРИЦА ЕРИЋ (5) 6.10. МЕРЕЊЕ ДУЖИНА – 5

19.9. УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ СЛОВА – ПИСАНА ПРОВЕРА – (5)

18.9. АУТОДИКТАТ ПЕСМЕ „ШКОЛА“ – (5)

17.9. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ШКОЛА“ – (5)

15.9. УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ СЛОВА – ПРОВЕРА ЗНАЊА (5)

1.9. ЛЕКТИРА: ПРЕПРИЧАВАЊЕ И АНАЛИЗА ПРОЧИТАНОГ (5).

1.9. МАТЕМАТИКА:  УРАЂЕНО 53 ЗАДАТКА.

2014. 11.6. МАТЕМАТИКА (ГОДИШЊА ПРОВЕРА ЗНАЊА) – ВЕОМА УСПЕШНО!

2.6. ПИСАНА ПРОВЕРА „САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ“ – ВЕОМА УСПЕШНО, ИСТИЧЕ СЕ!

2.6. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ТЕКСТА „ДВЕ РУКЕ“ – ВЕОМА УСПЕШНПО!

30.5. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ДВЕ РУКЕ“ – ВЕОМА УСПЕШНО!

28.5. ПРОВЕРА ЗНАЊА (САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ, ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ) – ВЕОМА УСПЕШНО!

29.5. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСАМА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – ВЕОМА УСПЕШНО – ИСТИЧЕ СЕ!

23.5. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „СЛИКОВНИЦА“ – ВЕОМА УСПЕШНО!

21.5. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ЦРТАНКА“ – ВЕОМА УСПЕШНО! ИСТИЧЕ СЕ!

14.5. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ХЛЕБ“ – ВЕОМА УСПЕШНО.

13.5. „МОЈ ДРУГ (ДРУГАРИЦА)“, ОПИСИВАЊЕ – ВЕОМА УСПЕШНО.  ИСТИЧЕ СЕ!

13.5. УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА, ДЕСЕТИЦЕ ПРВЕ СТОТИНЕ -ВЕОМА УСПЕШНО  (ПРОВЕРА ЗНАЊА). ИСТИЧЕ СЕ! 8.5. КОРПА С ВОЋЕМ (ЦРТАЊЕ) – ВЕОМА УСПЕШНО.

9.5. ЧИТАЊЕ БРОЈЕВА НА БРОЈЕВНОЈ ПРАВИ – ВЕОМА УСПЕШНО. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИПАДНОСТИ БРОЈА ДЕСЕТИЦИ ПРВЕ СТОТИНЕ – ВЕОМА УСПЕШНО.

9.5. ЛЕКТИРА „ГРИГОР ВИТЕЗ“ – ВЕОМА УСПЕШНО РЕЦИТУЈЕ ПЕСМЕ.

5.5. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ (НЕПОЗНАТИ ТЕКСТ) – ВЕОМА УСПЕШНО.

30.4. САБИРАЊЕ, ОДУЗИМАЊЕ И УПОРЕЂИВАЊЕ ДЕСЕТИЦА ПРВЕ СТОТИНЕ – ВЕОМА УСПЕШНО РЕШИЛА ЗАДАТКЕ (ПРОВЕРА ЗНАЊА).

28.4. ЛЕКТИРА „ИЗБОР ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ“ – ВЕОМА УСПЕШНА.

25.4. ИЗБОР ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ – ИСТИЧЕ СЕ!

25.4. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20, ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ – ВЕОМА УСПЕШНА (ПВ)

24.4. ЛЕКТИРА „МОМЧИЛО ТЕШИЋ“ – ИСТИЧЕ СЕ! 24.4. ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА – ПОКАЗУЈЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ И БОГАТО ЗНАЊЕ.

24.4. ДОЖИВЉАЈ С РАСПУСТА – ИСТИЧЕ СЕ!

24.4. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ПЕСМЕ „ВЕТАР СЕЈАЧ“ – ВЕОМА УСПЕШНА.

10.4. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ПЕСМЕ „ВЕЛИКО СЛОВО“ – ВЕОМА УСПЕШНО.

8.4. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ДВА ЈАРЦА“ – ИСТИЧЕ СЕ.

7.4. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ПЕСМЕ „ХВАЛИСАВИ ЗЕЧЕВИ“ – ИСТИЧЕ СЕ.

7.4. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ПРОЛЕЋЕ“ – ИСТИЧЕ СЕ.

2.4. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ДУГА“ – ВЕОМА УСПЕШНА.

1.4. САБИРАЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА С ПРЕЛАЗОМ ДЕСЕТИЦЕ – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА.

1.4. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ – ИСТИЧЕ СЕ.

28.3. МЛАДИ БИБЛИОТЕКАР – ПРЕПОРУЧУЈЕ, ЧУВА, СКЛАДИШТИ И САВЕСНО ЧИТА КВАЛИТЕТНЕ КЊИГЕ. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ!

28.3. ПРЕПРИЧАВАЊЕ ТЕКСТА „БАЈКА О ЛАБУДУ“ – ВЕОМА УСПЕШНА.

27.3. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „БАЈКА О ЛАБУДУ“ – ВЕОМА УСПЕШНА.

27.3. АНАЛИЗА ТЕКСТА „БАЈКА О ЛАБУДУ“ – ИСТИЧЕ СЕ.

26.3. „НЕОБИЧНА ПТИЦА“ – ВЕОМА УСПЕШНА ИЛУСТРАЦИЈА.

26.3. СТВАРАМО СВОЈУ ПРИЧУ О ПРОЛЕЋУ – ВЕОМА УСПЕШНА.

26.3. САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА ДО 20 – У СКЛАДУ С ОЧЕКИВАЊИМА.

24.3. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ГОЛУБ И ПЧЕЛА“ – ВЕОМА УСПЕШНО.

21.3. МЛАДИ БИБЛИОТЕКАР – ПРЕПОРУЧУЈЕ, ЧУВА, СКЛАДИШТИ И САВЕСНО ЧИТА КВАЛИТЕТНЕ КЊИГЕ. 21.3. ПИСАЊЕ ПО ДИКТАТУ – ВЕОМА УСПЕШНО.

20.3. ПИСАНИ САСТАВ НА ТЕМУ „ДВА ДРУГА“ – ВЕОМА УСПЕШНО.

19.3. РАДНА СВЕСКА „МАТЕМАТИКА“ (БРОЈЕВИ ДО 20; ПИСАНА ПРОВЕРА) – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА.

19.3. АНАЛИЗА ТЕКСТА „ДВА ДРУГА“ – ИСТИЧЕ СЕ.

19.3. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ДВА ДРУГА“ – ВЕОМА УСПЕШНО.

18.3. „ЖИВА ПРИРОДА“ – ПИСАНА ПРОВЕРА – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ЗАХТЕВИМА; ВЕОМА УСПЕШНО. 18.3. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ (НЕПОЗНАТИ ТЕКСТ) – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ЗАХТЕВИМА; ВЕОМА УСПЕШНО.

14.3. МЛАДИ БИБЛИОТЕКАР – ПРЕПОРУЧУЈЕ, ЧУВА, СКЛАДИШТИ И САВЕСНО ЧИТА КВАЛИТЕТНЕ КЊИГЕ. 14.3. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ЛАВ И МИШ“ – У СКЛАДУ С ПОСАТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА. ИСТИЧЕ СЕ.

13.3. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „СЛАВУЈАК“ – У СКЛАДУ С ОЧЕКИВАЊИМА. ИСТИЧЕ СЕ!

11.3. БРОЈЕВИ ДО 15 – ИСТИЧЕ СЕ.

11.3. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „СА МНОМ ИМА НЕКА ГРЕШКА“ – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ЗАХТЕВИМА.

6.3. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „МАТИ“ – ИСТИЧЕ СЕ.

6.3. МЛАДИ БИБЛИОТЕКАР – ПРЕПОРУЧУЈЕ, ЧУВА, СКЛАДИШТИ И САВЕСНО ЧИТА КВАЛИТЕТНЕ КЊИГЕ.

6.3. МУЗИЧКА КУЛТУРА – „НАЈБОЉА МАМА НА СВЕТУ“,  У СКЛАДУ  С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА.

5.3. УВЕЋАНО И УМАЊЕНО ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ – ИСТИЧЕ СЕ.

4.3. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „АУ ШТО ЈЕ ШКОЛА ЗГОДНА“ ИСТИЧЕ СЕ.

3.3. ДРАМСКО ИЗВОЂЕЊЕ ТЕКСТА – ИСТИЧЕ СЕ!

28.2. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „НЕМА ЗА МАЧКЕ ШКОЛЕ“ ИСТИЧЕ СЕ.

26.2. ИСТИЧЕ СЕ НА ЧАСУ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ – ТЕМА: „ОМИЉЕНИ ЈУНАК ИЗ ЦРТАНОГ ФИЛМА“

25.2. ИСТИЧЕ СЕ У ПИСАЊУ ПО ДИКТАТУ.

21.2. РЂАВА ШАЛА – ИСТИЧЕ СЕ У ЧИТАЊУ И ПИСАЊУ.

21.2. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 10. ИСТИЧЕ СЕ У РЕШАВАЊУ ЗАДАТАКА.

20.2. ДРАМСКО ИЗВОЂЕЊЕ ТЕКСТА – ИСТИЧЕ СЕ.

19.2. ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ И ЗА ТОЛИКО МАЊИ БРОЈ – ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ.

18.2. ВЕОМА УСПЕШНО РЕЦИТУЈЕ ПЕСМУ „АЗБУКА“.

8.2. АКТИВНА, КОНСТРУКТИВНА И СПРЕМНА ЗА САРАДЊУ НА ЧАСУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. (ВУК КАРАЏИЋ И АЗБУКА)

7.2. АКТИВНА, КОНСТРУКТИВНА И СПРЕМНА ЗА САРАДЊУ НА УГЛЕДНОМ ЧАСУ У ПРИСУСТВУ ПРЕДСТАВНИКА ЕКСТЕРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ. ИСТАКЛА СЕ У КАЗИВАЊУ ДОБРОДОШЛИЦЕ  ПРЕДСТАВНИКУ ЕКСТЕРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ. ГОШЋА НИЈЕ КРИЛА ОДУШЕВЉЕЊЕ И СИМПАТИЈЕ ПРЕМА ИСКРЕНОМ ПОЗДРАВУ.

5.2. У СКЛАДУ С ПОСАТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА И ПРЕПРИЧАВА ТЕКСТ „ЈАБУКА“. ИСТИЧЕ СЕ. 4.2. ИСТИЧЕ СЕ У ПИСАЊУ АНАЛИЗЕ ТЕКСТА „ЈАБУКА“. 4.2. У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА ЧИТА ТЕКСТ „ЈАБУКА“. ИСТИЧЕ СЕ.

3.2. У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА ТЕКСТ „НЕМАЊА И ЈАЊА“. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ.

3.2. У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА САБИРА БРОЈЕВЕ У ОКВИРУ ПРВЕ ДЕСЕТИЦЕ.

31.1. ПЕВА И ИГРА НА МЕЛОДИЈУ ПЕСМЕ „ДЕВОЈЧИЦА ПЛАТНО БЕЛИ“. ВЕОМА УСПЕШНО ПРИМЕЊУЈЕ НАУЧЕНО ПРИ ИГРАЊУ НА МЕЛОДИЈУ ПЕСМЕ „ДЕВОЈЧИЦА ПЛАТНО БЕЛИ“. 30.1. „ТАЧКА, УПИТНИК, УЗВИЧНИК „- У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА УРАДИЛА ЗАХТЕВАНО. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ.

28.1. УЧЕСТВОВАЛА НА ПРИРЕДБИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТОСАВСКЕ СЛАВЕ. ОДГОВОРНИМ НАСТУПОМ И УЗОРНИМ ПОНАШАЊЕМ ПРЕДСТАВЉАЛА НАШЕ ОДЕЉЕЊЕ. АУТОРСКОМ ПЕСМОМ „ЉУБАВ“ ПОКАЗАЛИ СМО СВУ ПРИВРЖЕНОСТ СВЕТОСАВЉУ И БЕЗГРАНИЧНОЈ ЖЕЉИ ЗА ПОСТИЗАЊЕМ МИРА.

МИНА ЈЕ НА ВЕЛИЧАНСТВЕН НАЧИН ГОВОРИЛА ПРИЧУ О СВЕТОМ САВИ, ЗАСЛУЖИЛА ГРОМОГЛАСАН АПЛАУЗ И СИМПАТИЈЕ СВИХ ПРИСУТНИХ.

28.1. ВЕОМА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ПРИ КОРИШЋЕЊУ РАЧУНАРА У МРЕЖНОМ ОКРУЖЕЊУ. ЗНА ДА СЕ УЛОГУЈЕ И ИСКЉУЧИ РАЧУНАР.

24.1. ВЕОМА УСПЕШАН СЛОВОСЛАГАЧ. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ.

24.1. ИСТИЧЕ СЕ ПРИ ЧИТАЊУ ТЕКСТА „СВЕТИ САВА И ЂАЦИ“.

23.1. ИСТИЧЕ СЕ У ПИСАЊУ ПО ДИКТАТУ ТЕКСТА „КЊИГА“.

21.1. ИСТИЧЕ СЕ У ЧИТАЊУ НЕПОЗНАТОГ ТЕКСТА. 2013. ИСТИЧЕ СЕ У РЕЦИТОВАЊУ ПЕСАМА. ИСТИЧЕ СЕ У ЛЕПОМ И ИЗРАЖАЈНОМ ПРИЧАЊУ ПРИЧА. ИСТИЧЕ СЕ У ПЕВАЊУ ПЕСАМА. ГОВОРИ НАДАХНУТО И С РАЗУМЕВАЊЕМ. САВЕСНО ОБАВЉА СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ.

16.9. Истиче се у одређивању појмова: изнад, на, иза, испред, највеће, најмање, најшире, велико, мало. 17.9. МИНА ЈЕ ОДЛИЧАН СЛОВОСЛАГАЧ.

18.9. МИНА ЈЕ НАЈБОЉИ СЛОВОСЛАГАЧ!

19.9. МИНА ЈЕ НАЈБОЉИ СЛОВОСЛАГАЧ!

20.9. МИНА ЈЕ НАЈБОЉИ СЛОВОСЛАГАЧ!

23.9. МИНА ЈЕ НАЈБОЉИ СЛОВОСЛАГАЧ!

23.9. ИСТИЧЕ СЕ У ПИСАЊУ ДИКТАТА! 24.9. НАЈБОЉИ СЛОВОСЛАГАЧ.

25.9. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ.

26.9. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ И ОДЛИЧНО ЧИТА.

27.9. ОДЛИЧАН СЛОВОСЛАГАЧ.

27.9. ОДЛИЧНО ЧИТА.

27.9. ПИСАНА ВЕЖБА – ЛИНИЈА И ОБЛАСТ; ПОЈМОВИ: СПОЉА, УНУТРА, НА. (ВЕОМА УСПЕШНО САВЛАДАНИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ).

30.9. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ.

1.10. ОДЛИЧАН СЛОВОСЛАГАЧ.

1.10. УМЕНИЧКА РАДИОНИЦА – ОДЛИЧНО ВОДИЛА ЧАС И КВАЛИТЕТНО НАУЧИЛА ИЗГОВОР БРЗАЛИЦА  ИЗ ШКОЛАРКЕ.

2.10. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ.

3.10. ОДЛИЧАН СЛОВОСЛАГАЧ.

3.10. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ.

4.10. ОДЛИЧАН СЛОВОСЛАГАЧ.

5.10. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ.

5.10. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ И ОДЛИЧНО ЧИТА.

5.10. МОЛИМ, С ДЕТЕТОМ ПОСЕТИТЕ СТОМАТОЛОГА .

7.10. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ И ОДЛИЧНО ЧИТА.

6.10. ОДЛИЧАН СЛОВОСЛАГАЧ.

10.10. МИНА, ПОЖЕЉНО ЈЕ ДА ДОЂЕШ НА ГЕНЕРАЛНУ ПРОБУ У 12 САТИ. ЈАВИ СЕ УЧИТЕЉУ ИЛИ НАСТАВНИЦИ ЈАСМИНИ.

10.10. УЧЕСТВОВАЛА НА ПРИРЕДБИ ПОВОДОМ ПРИЈЕМА ПРВАКА У „ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ“.

11.10. ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ. НАША ДРУГАРИЦА, МИНА АНЂЕЛИЋ ИЗНЕЛА ЈЕ РАЗМИШЉАЊА МАЛЕ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ. ЊЕНА ВИЗИОНАРСКА ЖЕЉА ДА ОВЕКОВЕЧИ СВОЈЕ ДРАГЕ И НАЈМИЛИЈЕ КРОЗ ФОТОГРАФИЈУ, БИЛА ЈЕ ОСТВАРЕНА. ПОКАЗАЛА ЈЕ ДА ЖЕЉОМ, ВЕЛИКИМ ХТЕЊЕМ И ВЕРОМ У НЕОСТВАРИВО МОЖЕМО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНОГ ЦИЉА. УЧИМО ОД НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ, АЛИ И ОД НАШЕ МИНЕ КОЈА ЈЕ СВОЈОМ ОДЛУЧНОШЋУ, СИГУРНИМ НАСТУПОМ И ПРИРОДНИМ ДАРОМ ПОБРАЛА СИМПАТИЈЕ СВИХ ПРИСУТНИХ НА ПРИРЕДБИ.

14.10. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ. 15.10. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ. 15.10. ОДЛИЧНО ЧИТА. 16.10. ОДЛИЧАН СЛОВОСЛАГАЧ. 16.10. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ. ЛИКОВНА КУЛТУРА ♥ ВЕОМА КВАЛИТЕТНО ОПАЖА И КОРИСТИ ЛИКОВНЕ МАТЕРИЈАЛЕ. ♥ ПРЕПОЗНАЈЕ БОЈЕ И ЗНА ДА ИХ КОРИСТИ. ♥ ПОШТУЈЕ СВОЈ РАД И ДРУГЕ ДЕЦЕ.ТЕМА: „ВАЗА С ЦВЕЋЕМ“, „ДАН ШКОЛЕ“. 17.10. ОДЛИЧНО ПИШЕ ПО ДИКТАТУ.

17.10. ОРИЈЕНТИШЕ СЕ У ПРОСТОРУ У ОДНОСУ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ОБЈЕКТЕ У НЕПОСРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ КОРИСТЕЋИ ОДРЕДНИЦЕ: ГОРЕ – ДОЛЕ; ИЗНАД – ИСПОД; НАПРЕД – НАЗАД; ИСПРЕД – ИЗА; ЛЕВО – ДЕСНО. ОЗНАЧАВА ПУТ НА УМАЊЕНОМ ПРИКАЗУ ПУТА ОД КУЋЕ ДО ШКОЛЕ. ОДГОВОРНА, ПЕДАНТНА, ЗНА ДА ИСКАЖЕ СВОЈЕ ЖЕЉЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА. ВЕОМА УСПЕШНО ОПИСУЈЕ СВОЈУ ПОРОДИЦУ, ОБИЧАЈЕ И ПРАЗНИКЕ. ИСТИЧЕ СЕ ПОТПУНИМ ОДГОВОРИМА И ПРЕЦИЗНИМ ОБЈАШЊЕЊИМА.

18.10. ОДЛИЧАН СЛОВОСЛАГАЧ.

18.10. ОДЛИЧНО ЧИТА. ИСТИЧЕ СЕ У ПИСАЊУ ТЕКСТОВА И ДИКТАТА.

21.10. ОДЛИЧНО ЧИТА. ВЕЖБАТИ ЧИТАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ТЕКСТА.

21.10. УРЕДНО, ПРЕЦИЗНО И ТАЧНО ПРЕПИСУЈЕ РЕЧЕНИЦЕ ТЕКСТА „У ПОСЕТИ“.

22.10.   УРЕДНО, ПРЕЦИЗНО И ТАЧНО ПРЕПИСУЈЕ РЕЧЕНИЦЕ ТЕКСТА „ТОША У ВЕЛИКОМ ГРАДУ“.

23.10.  ОДЛИЧАН СЛОВОСЛАГАЧ.

24.10. МУЗИЧКА КУЛТУРА – ПЕСМА „ЗВУК И ТОН“. ♦ ПРЕПОЗНАЈЕ И ПОРЕДИ ЗВУКЕ У СВОМ ОКРУЖЕЊУ И  ТОНОВЕ У МУЗИЦИ, ♦ ПРЕПОЗНАЈЕ ЈЕДНОСТАВНЕ ЕЛЕМЕНТЕ ПЕСМЕ, ♦ ПРАТИ ПЕВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОКРЕТИМА ИЛИ РИТМИЧКИМ ОГЛАШАВАЊЕМ. ВЕОМА УСПЕШНО ПЕВА ПЕСМЕ ПО СЛУХУ. ВЕОМА ЛЕПО ИЛУСТРОВАНЕ ТЕМЕ ПЕСАМА: „КАД СИ СРЕЋАН“, „НА КРАЈ СЕЛА“, „ИВИН ВОЗ“.

24.10. ОДЛИЧАН СЛОВОСЛАГАЧ.

24.10. ПРЕДСТАВЉАЊЕ СКУПОВА – ВЕОМА УСПЕШНО САВЛАДАЛА ПРЕДВИЂЕНЕ САДРЖАЈЕ. СРПСКИ ЈЕЗИКВЕЗУЈЕ ГЛАСОВЕ ЗА СЛОВА. (ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА.) ВЕЗУЈЕ СЛОВА ЗА РЕЧИ. (ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА.) ЧИТА РЕЧЕНИЦУ КАО ЦЕЛИНУ. (ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА.) РАЗУМЕ ПРОЧИТАНО. (ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА.)

25.10. СРПСКИ ЈЕЗИК – ПИСАНА ВЕЖБА ВЕОМА УСПЕШНО САВЛАДАЛА ПРЕДВИЂЕНЕ САДРЖАЈЕ. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ РЕДОВНО И АКТИВНО УЧЕСТВУЈЕ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА. ПРАВИЛНО ИЗВОДИ ЈЕДНОСТАВНЕ ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА БЕЗ РЕКВИЗИТА.ПОЗНАЈЕ И РАЗУМЕ КЉУЧНЕ ЕЛЕМЕНТЕ ПРИРОДНИХ ОБЛИКА КРЕТАЊА. РАЗЛИКУЈЕ ПРАВИЛНО ОД НЕПРАВИЛНОГ ДРЖАЊА ТЕЛА. ВЕЖБА У АДЕКВАТНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ. ПОЗНАЈЕ ПРАВИЛА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ИГАРА И ПРИДРЖАВА ИХ СЕ УЗ ПОДСТИЦАЊЕ И НАДЗОР УЧИТЕЉА. ТОКОМ ВЕЖБАЊА И ИГРЕ, ПРИЈАТЕЉСКИ КОМУНИЦИРА И САРАЂУЈЕ СА ВРШЊАЦИМА, УЗ ПОДСТИЦАЊЕ И НАДЗОР УЧИТЕЉА.

28.10. ОДЛИЧНО ЧИТА И РАЗУМЕ ПРОЧИТАНО.

29.10. ОДЛИЧНО ЧИТА И РАЗУМЕ ПРОЧИТАНО.

30.10. ОДЛИЧНО ЧИТА И РАЗУМЕ ПРОЧИТАНО.

31.10. ВЕОМА УСПЕШНО ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА.

1.11. ОДЛИЧНО ШЧИТАВА И РАЗУМЕ ПРОЧИТАНО.

4.11. ВЕОМА УСПЕШНО ПИШЕ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА ПО ДИКТАТУ.

1.11. ВЕОМА УСПЕШНО ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА.

4.11. ВЕОМА УСПЕШНО ПИШЕ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА ПО ДИКТАТУ.

5.11. ОДЛИЧНО ЧИТА И РАЗУМЕ ПРОЧИТАНО.

5.11. ВЕОМА УСПЕШНО ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА.

7.11. ВЕОМА УСПЕШНО ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА.

8.11. ВЕОМА УСПЕШНО ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА. ИСТИЧЕ СЕ У ПИСАЊУ ПИСАНИМ СЛОВИМА.

12..11. ИСТИЧЕ СЕ У ПИСАЊУ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА.

13.11. ВЕОМА УСПЕШНО ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА.

14.11. МУЗИЧКА КУЛТУРА – ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ.

15.11. ИСТИЧЕ СЕ У ПИСАЊУ ПИСАНИМ СЛОВИМА.

15.11. УСПЕШНО ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА. БРОЈЕВИ ДО 5 ( ВЕОМА УСПЕШНО).

18.11. РЕДНИ БРОЈЕВИ – ВЕОМА УСПЕШНО САВЛАДАНИ ПРЕДВИЂЕНИ САДРЖАЈИ.

19.11. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА ЧИТА, ПИШЕ И УПОРЕЂУЈЕ БРОЈЕВЕ ДО 5.

21.11. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА САБИРА БРОЈЕВЕ ДО 5.

23.11. У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА ТЕКСТ „ПАНТА ПИШЕ“. 25.11. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА ТЕКСТ „ЈЕЛА И ЛАСТЕ“.

26.11. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА (ДИКТАТ).

27.11. У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА.

29.11. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА РЕШАВА ТЕКСТУАЛНЕ ЗАДАТКЕ С БРОЈЕВИМА ДО 5 (САБИРАЊЕ).

2.12. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА ЧИТА И РАЗУМЕ ПРОЧИТАНО.

2.12. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА РЕЦИТУЈЕ ПЕСМУ „КАКО БИ ТО БИЛО“.

4.12. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА ПИШЕ АУТОДИКТАТ „БОРА РИБАР“.

5.12. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА ПИШЕ ТЕКСТ „ЉИЉА У ИГРИ“. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ.

5.12. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА ШЧИТАВА НЕПОЗНАТИ ТЕКСТ. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ.

6.12. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА ОДРЕЂУЈЕ ПРЕТХОДНИК И СЛЕДБЕНИК. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ. 9.12. ДИКТАТ – ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ.

9.12. РАСТАВЉАЊЕ БРОЈЕВА ДО 5 – ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ.

12.12. МУЗИЧКА КУЛТУРА –  У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА.

13.12. ПИСМЕНА ВЕЖБА – САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 5, ПРЕТХОДНИК И СЛЕДБЕНИК, ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ – РЕШАВА ЗАДАТКЕ У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА.

16.12. ИЗНАД ПОСТАВЉЕНИХ ОЧЕКИВАЊА ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА ТЕКСТ „ИДЕ ЗИМА“. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ.

17.12. У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА РЕЦИТУЈЕ ПЕСМУ „ИДЕ ЗИМА“. ИСТИЧЕ СЕ.

17.12. У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА ПИШЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА ТЕКСТ „ЧЕДА НА ИЗЛЕТУ“. ИСТИЧЕ СЕ.

17.12. У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА ЧИТА ТЕКСТ „ЧЕДА НА ИЗЛЕТУ“. ИСТИЧЕ СЕ. УЧЕНИЧКИ ДОСИЈЕ

Мина је кренула у школу с богатим предзнањем. Изузетно вредна, одговорна и дружељубива, испуњава све захтеве и проналази начин да искаже своју амбициозност и креативност кроз представљање на школским приредбама. Искрена и добронамерна према окружењу, позитивним ставом, жели да помогне и посаветује.  Слободна је у комуникацији с учитељем и друговима. Одликује је прецизност и педантност. Истиче се у свим наставним и ваннаставним активностима.

Подстицати је и мотивисати како би њене субјективне могућности на квалитетан начин дошле до изражаја. Требало би да настави да чита, разуме прочитано и тако богати речник.