БУЈОШЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ

 

МИШЉЕЊЕ:

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ – ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 2016/2017.

УСПЕХ УЧЕНИКА 2016/2017.
ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
1. Српски језик  5
Читање  5
Диктат
Писани састав  5, 5, 5
 Граматика 5
 Лектира  5
 Читалачка *
 Рецитовање  5, 5, 5
 Правопис
Домаћи задаци  5, 5, 5
 ТЕСТ усмени  5
2. Математика  5  
Сабирање и одузимање
 Усмени одговор  5, 5
Писмена веж.  5
 Једначине
 Множење
Активност на часу (ДЗ)
Дељење
 ТЕСТ 1
3. Природа и друштво  5
 ТЕСТ 1
 Саобраћај
Писмена вежба
 Активност на часу (ДЗ)
 Усмени одговор
4.  Физичко вас.  5-
 Вежбе облик.
5.  Ликовна кул.  5
 5
6.  Музичка кул.  5
7.  Енглески језик
8.  Рачунари  5

 

4.4.4017.

Писање приче „Мрав…“ (5).

Контролни задатак – личне заменице (5).

Лектира – Милован Данојлић (5).

Опис личности – писмени задатак (5).

Опис личности – домаћи задатак (5).

Усмени одговор – зависност количника и производа… (5).

Певање песме „Веверица“ (5).

14.3. Квадар и коцка (5).

Свирање и певање (5).

Математика – усмени одговор ().

Природа и друштво – усмени одговор (5).

Српски језик – усмени одговор – личне заменице (5).

 

17.3.2017.

„Јеленче“ – рецитовање песме (5).

„Алиса у земљи чуда“ – лектира (5).

Мтематика – усмени (5).

Валцер ().

Математика – пимена вежба (5).

„Моја омиљена животиња“ – опис (5).

Ликовна култура – плакат (5).

6.3.2017.

Математика – усмени (5).

Свирање уз певање песама по избору ученика (5).

Енциклопедије, речници, штампа за децу (5).

2.3.2017.

„Луцкаста песма“ – рецитовање (5).

„Аждаја своме чеду тепа“ – рецитовање (5).

„Пепељуга“ – препричавање (5).

Ликовна култура „Машта“ – (5).

Колут напред (5).

Читање текста „Пепељуга“ – (5).

17.2.2017. Прво полугође математика  – усмени одговор (5).

17.2.2017. „Прва љубав“ – писани састав (5).

17.2.2017. „Прва љубав“ – групни рад, писани састав  (5).

14.2.2017. „Прва љубав“ – изражајно читање (5).

 

 

 

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ – ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 2016/2017.

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 2015/2016.
ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
1. Српски језик 100,00
Читање 4, 4, 5, 5, 5, 5
Диктат 5-
Писани састав 5, 5,
 Граматика 5-, 4, 4, 5-, 4, 4
 Лектира 5, 5
 Читалачка *
 Рецитовање 5, 5, 5, 5-, 5, 5
 Правопис
Домаћи задаци 5
 ТЕСТ 1
2. Математика
Сабирање и одузимање  5, 5
 Усмени одговор 5
Писмена веж. 5, 4, 5
 Једначине
 Множење  5
Активност на часу (ДЗ)
Дељење
 ТЕСТ 1 4
3. Природа и друштво
 ТЕСТ 1
 Саобраћај  
Писмена вежба  5, 5-
 Активност на часу (ДЗ)
 Усмени одговор 5-, 3-2, 5-
4.  Физичко вас. 5, 5
 Вежбе облик. 5, 5, 5
5.  Ликовна кул. 5, 5, 5
 5
6.  Музичка кул. 5, 5
 5
7.  Енглески језик 5, 5, 5
8.  Рачунари 5, 5

 

16.1.2017.

Музичка култура (5).

 

31.12.2016.

Новогодишња честитка (5).

Писмено множење и дељење (5).

Природа и друштво – писмена вежба (5).

„Ко да то буде“ – (5).

„МАЛИ ПРИНЦ“ – (5).

 

9.12.2016.

Природа и друштво – презентација (5).

Ликовна култура – активност на часу (теорија) – (5).

Сабирање и одузимање, сталност збира и разлике – писмена вежба (5).

Свирање по избору (5).

Ликовна култура „Тајно скровиште“ – (5).

„Трнова Ружица“ – изражајно читање (4).

Изражајно читање (5).

Служба речи у реченици (5).

 

 

2.12.2016.

Сталност збира и разлике (5, 5)

Стари Вијадин – рецитовање (5).

Служба речи у реченици (5).

Изражајно читање (5)

Трнова Ружица – читање (4)

Ликовна култура „Тајно скровиште“ (5)

 

9.11.2016. до 25.11.2016.

Рецитовање песме „Друг другу“ (5).

Изражајно читање (5).

ПИД – обнављање (5). +

„Стефаново дрво“ – (5).

Певање песме „Ој дуледу…“ (5).

Физичко васпитање – ходање по греди (5).

Пофршина правоугаоника и квадрата – усмени (5).

Изражајно читање (5).

Писани састав на задате речи (5).

„Стари Вујадин“ – рецитовање (5).

Певање песме „Ко удара тако позно…“ (5).

„Стари Вујадин“ – препричавање (5).

Површина правоугаоника и квадрата – писмена вежба ().

Опис лика (5).

Изражајно читање (5-).

Становништво – усмени одговор ().

 

7.11.2016.

Математика – провера знања (сабирање и одузимање, мере) – (5).

 

4.11.2016.

Рецитовање песме „Плави зец“ – (5).

Писмени задатак – математика (4).

 

31.10.2016. Свирање и певање ( ).

28.10.2016.

Положај, рељеф, сливови, реке, језера, бање и клима Србије  – писмена вежба (5-).

Сабирање и одузимање преко хиљаде, текстуални задаци писмена вежба – (5).

 

Ликовна култура (5).

Површина фигура – провера (5).

Енглески језик (5, 5, 5).

„Сања“ – читање (5). Писани састав (5).

Математика (5-).

Множење (5).

Природа и друштво (усмени одговор) – (5).

„Пауково дело“ – рецитовање песме (5).

„Придеви“ – 5.

Свирање и певање – 5

Учешће на приредби поводом прославе 60 година од постојања основне школе „Жикица Јовановић Шпанац“, касније „Надежда Петровић“. Представили смо се певањем, играњем и ауторском кореографијом на мелодију песме „Хеј, хај бригаде“.

 

21.10.2016.

Сабирање и одузимање (5).

Положај, рељеф, сливови, реке, језера, бање и клима Србије (5-).

„Од пашњака до научењака“ (5).

Текстура (5).

Окобарске слике (5).

Математика – писмена вежба сабирање преко хиљаде (5)

„Пауково дело“ – изражајно читање (5).

Граматика – именице и глаголи (4).

„Од пашњака до научењака“ – изражајно читање (5).

 

17.10.2016.

Сабирање бројева преко хиљаде – текстуални задаци (5).

13.10.2016.

„Од пашњака до научењака“ – изражајно читање (4).

11.10.2016.

Положај и рељеф Србије, сливови, реке и језера (2-3<5).

 

 

10.10.2016.

Глаголи – прошло, садашње и будуће време (4).

Мјесец и његова бака – рецитовање песме (5-).

Прича о дечаку и Месецу ()

 

7.10.2016.

Провера знања – гарадивни придеви (5-).

Ликовна култура (5).

 

6.10.2016.

Изражајно читање (4).

 

Граматика – усмени одговор (4).

Граматика – усмени одговор (4).

Српски језик – усмени одговор (5-).

Вежбе трчања (5).

Вежбе трчања (5).

Вежбе хватања лопте (5).

Контролна вежба – математика (5).

Лектира: „БЕЛА ГРИВА“ (5, 5).

Музичка култура: Певање и свирање (5).

Физичко васпитање – вежбе обликовања (5).

Од 01.09.2016. до 16.09.2016.

Усмени одговор (5-).

Диктат из српског језика (5-).

Рецитовање (5).

Обнављање српског језика (100.00).

Обнављање природе и друштва (85,00).

Обнављање математике (100,00).

Рецитовање (5).

Свирање и певање (5).

Доживљај са распуста – писани састав (5).

Освалдов круг (5).

Рад са комплементарним бојама (5).

 

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ТРЕЋИ РАЗРЕД 2016.

 

2015/2016.

УСПЕХ УЧЕНИКА 2015/2016.
ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
1. Српски језик  5
Читање 5, 5, 4, 5  
Диктат  5
Писани састав  5, 5, 5
 Граматика  5, 5
 Лектира 5, 5
 Читалачка *
 Рецитовање  5, 5, 5, 5, 5, 5
 Правопис 4, 5
Домаћи задаци +, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
 ТЕСТ 1  5, 4
 Активност 5
2. Математика
Сабирање и одузимање
 Усмени одговор
 Писмена веж.  5, 5, 5
 Једначине
 Множење  5 5
Активност на часу (ДЗ)
Дељење  5  5
 ТЕСТ 1 5
3. Природа и друштво
 ТЕСТ 1
 Саобраћај  
Писмена вежба  5, 4, 5
 Рељеф
 Усмени одг. 5
 Активност на часу (ДЗ)
4.  Физичко вас.
 Вежбе облик. 5
5.  Ликовна кул.  5, 5, 5, 5, 5, 5
6.  Музичка кул.  5
 Свирање  5, 5, 5, 5, 5, 5
7.  Енглески језик  5
8.  Рачунари 5

 

27.5.2016.

Писмени задатак из српског језика (5).

Oцењивање свесака (5).

Свирање песме по избору (4).

„Прича о Раку Кројачу“ – читање састава (5).

 

,,Имају ли карте сви“ – свирање и певање (5).

,,Песма о цвету“ – рецитовање (5).

Пролећница – рецитовање (5)

Рецитовање (5)

Једначине – писмена вежба (5).

 

 

4.4. do 27.4.2016.

„БАЈКА О БЕЛОМ КОЊУ“ – препричавање (5).

Бајке (Браћа Грим) – лектира (5).

Правоугаоник и квадрат – писмена вежба (5).

„Замислита“ – рецитовање (5).

Свирање песама (5).

„Необична ствар“ – цртање (5).

Правопис – глаголи (писмена вежба) (5).

 

 

28.3. до 1.4.2016.

„Моја мајка“ – описивање (5).

Свирање и певање песама  (5).

Бајка о белом коњу – читање (5).

 

21.3. до 25.3.2016.

„Шта је највеће“ –  рецитовање (5).

„Шта је отац“ – рецитовање (5).

„Мој отац“ – домаћи рад (5).

Граматика (5).

Ликовна култура (5).

 

14.3. до 18.3.

Свирање и певање (5).

„Папирнати бродови“ – домаћи рад (5).

Множење и дељење – писмена вежба (5).

Граматика (5).

„Шта је највеће“ – рецитовање (5).

Природа и друштво – писмена вежба (5).

 

 

7.3. до 11.3.

„Домовина се брани лепотом“ – аитодиктат (5).

Свирање песама (5).

Драмско извођење – лектира (5).

Ликовна култура (5).

1.3. до 4.3.

„Један мој предак“ – препричавање (5).

Свирање песама (5).

„Домовина се брани лепотом“ – рецитовање песме (5).

„Пејзаж“ – ликовна култура (5).

„Срце моје домовине“ – домаћи рад (5).

4.3. Дељење троцифрених бојева једноцифреним – писмена вежба (5).

26.2. Енглески језик – диктат (5).

26.2. „Сребрни кључ и шарени хлеб“, препричавање (5).

25.2. „Сребрни кључ и шарени хлеб“, изражајно читање (4).

24.2. Рецитовање песме „Срећа“ (5).

 

25.2. „Сребрни кључ и шарени хлеб“, изражајно читање (4).

23.2. Правопис – писање речце „не“ и „ли“ (4).

23.2. „Химна Светом Сави“ – певање (5).

22.2. „Заљубљене ципеле“ – препричавање (5).

 

 

 

 

2015/2016.

УСПЕХ УЧЕНИКА 2015/2016.
ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
1. Српски језик 5/10
Читање  5, 5, 5-4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5- 5, 5-, 5  
Диктат
Писани састав  5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
 Граматика 5, 5
 Лектира  5
 Читалачка *
 Рецитовање  5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
 Правопис 5
Домаћи задаци  5, 5, 5, 5, 5, +, 5
 ТЕСТ 1 3 3 3
 Активност  5, 5
2. Математика
Сабирање и одузимање
 Усмени одговор
 Писмена веж.  5, 5, 4, 5, 5
 Једначине
 Множење
Активност на часу (ДЗ)
Дељење
 ТЕСТ 1 4
3. Природа и друштво  +  5
 ТЕСТ 1
 Саобраћај  
Писмена вежба 4, 4, 5
 Рељеф  5, 5
 Усмени одг.  3-4, 4, 5, 5
 Активност на часу (ДЗ)  +, 5, 5 5
4.  Физичко вас. +, 5
 Вежбе облик.  5
5.  Ликовна кул.  5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5
 5, 5
6.  Музичка кул. 5, 5
 Свирање  5, 5
7.  Енглески језик 5
8.  Рачунари  5, 5

 

 

2016.

25.1. Српски језик – тест (3).

21.1. Природа и друштво (5).

18.1. Правопис, граматика, књижевност – (3).

18.1. Народне лирске обичајне песме – рецитовање (5).

15.1. „Новогодишњи празници“ – писани састав (5).

14.1. Породично стабло (5).

14.1. Математика – прво полугође, усмени (5).

13.1. „Марко Краљевић и бег Костадин“ – рецитовање ( ).

13.1. Народне лирске обичајне песме – рецитовање (4-).

13.1. Новогодишња честитка – ликовна култура (5).

 

12.1. „Ерско коло“ – свирање (5).

11.1. Кретање – усмени одговор (5).

 

 

2015.

25.12. до 29.12.

Читање с разумевањем (5).

Зимска ноћ – описивање ( )

„Зима“ – рецитовање песме (5).

Граматика – писмена вежба (5).

 

 

23.12. Читање с разумевањем – ниво „A“ (5-).

22.12. Певање песама (5).

22.12. „Први снег“ – рецитовање (5).

21.12. „Да сам џин“- домаћи задатак (5).

15.12. „Себични џин“ – изражајно читање (5-).

18.12. Мере – писмена вежба (5).

14.12. Причање по унапред одређеном почетку (5).

14.12. Читање с разумевањем – ниво „Б“ (2*).

10.12. „Двије сеје брата не имале“ – народна песма (5).

7.12. „Животне заједнице“ – писмена вежба (5).

4.12. „Кројач и див“ – писани састав (ДЗ) (+).

4.12. „Лукићев лист“ – похваљен за објављену песму. Браво Василије!

3.12. „Кројач и див“ – изражајно читање (3).

2.12. Орнаменти (5)

1.12. Свирање песама (5).

1.12. Сабиранње и одузимање троцифрених бројева – писмена вежба (5).

25.11. Опис књижевног лика – (+).

30.11. „Животне заједнице“ – усмени одговор (5).

23.11. „Народне умотворине“ – (5).

23.11. Учествовао у стварању одељењског ликовног рада „Поздрав Сунцу“ – (5). Истиче се у раду.

16.11. до 20.11.

„Женидба врапца Подунавца“ – рецитовање (5).

„Чардак ни на небу ни на земљи“ – скраћено препричавање (5).

„Прича о Сандри“ – писање приче (5).

13.11. „Чардак ни на небу ни на земљи“ изражајно читање (5).

12.11. „Парк“ – презентација (5). Истиче се у раду!

3.11. „Ђачки завет“ (5).

3.11. Музичка култура – свирање (5).

4.11. „Марко Краљевић и бег Костадин“ (5).

4.11. Ликовна култура – колаж (5).

2.11.  Služba reči u rečenici (subjekat, predikat, vreme, način i mesto vršenja radnje) – pismena provera (5).

29.10. „Šume“ – prezentacija (5) – ističe se u radu!

28.10. „Lav i bik“ – pisani sastav (5).

28.10. „Pečat“ – likovna kultura (5).

28.10. „Lav i bik“ – izražajno čitanje (5).

28.10. Optužili su me lažno“ – pisani sastav (5).

27.10. „Oholica“ – izražajno čitanje (5).

26.10. Priroda i društvo – pismena vežba (4).

23.10. „Oktobarske boje“ – opisivanje (5).

21.10. „Vuk i jagnje“ – prepričavanje u prvom licu jednine (5).

20.10. „Carić“ – prepričavanje koristeći opis iz teksta (5).

19.10. Kružnica, ugao, prepoznavanje, imenovanje, crtanje – pismena vežba (4).

12.10. Upravni govor – pisana vežba (5).

8.10. Reljef i vode našeg kraja – pisana vežba (4).

2.10. Бројеви до 1000, римске цифре – писмена вежба (5). 28.9. Душан Радовић – рецитовање песама (5) – лектира. 23.9. Бројеви до 1000 – писмена вежба (4). 23.9. „Чудесна лепота јесени“ – описивање (5). 21.9. Стваралаштво – песме (5). 21.9. „Септембар“ – рецитовање песме (5). 17.9. Рељеф, завичај, воде нашег краја (5). 16.9. „Љутито мече“ – рецитовање песме (5). 16.9. „Љутито мече“ – причање и препричавање (5). 16.9. Посластичарски дневник – стварање (5). 15.9. „Љутито мече“ – читање (5-4). 14.9. „Свитац тражи пријатеља“, препричавање (5).       POŠTOVANI VASO, ŠALJEM LOZINKU ZA NOVINARSKO IZVEŠTAVANJE: GLAVNIUREDNIK 14071936vko POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA: dejanoviskolarci.skolskisajt.rs/wp-admin blagajnik SREĆNO! 2015.

УСПЕХ УЧЕНИКА 2015.
Ред број ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
 Основни Напредни
1. Српски језик 5
Читање 5, 5, 5, 5L, 5l, 5, 4, 5, 5
Диктат 5L, 5L 5
Писани састав  5, 5, 5, 5, 5 5
 Граматика
 Лектира 5, 4, 5, 5, 5, 5 5
 Читалачка *
 Рецитовање 5, 5, 5, 5, 5, 5  5 5
 Правопис  5  5
Преричавање
 ТЕСТ 1
 Латиница
2. Математика  5, 5, 5 5
Сабирање и одузимање
 Усмени одговор
 Мере
 Једначине 5 5
 Множење  5, 5, 5,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5 5
  Активност на часу (ДЗ)  5
 Дељење  5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5 5 5 5
МИСЛИША  5, 5 5
3.  Свет око нас  5, 4
 ТЕСТ 1
 Саобраћај  
Писмена вежба 5, 4, 5 5
4.  Физичко вас. 5 5
 Вежбе облик.  5 5
5.  Ликовна кул. 5, 5, 5, 5, 5 5
6.  Музичка кул.  5, 5, 5 5
7.  Енглески језик 5, 5 5
8.  Рачунари  5, 5 5

 

26.5. Жива и нежива природа – усмени одговор (4).

25.5. Велико почетно слово, употреба тачке, упитника и узвичника (5).

22.5. Писани састав „Вук и овца“ (5).

15.5. „Дај ми крила један круг“, рецитовање (5).

11.5. Jednačine (određivanje nepoznatog činioca, deljenika, delioca) – (5).

11.5. „Мајка Јову у ружи родила“ – рецитовање (4).

8.5.  „Мајка Јову у ружи родила“ – изражајно читање (5).

7.5. „Животиње“ – писмена вежба (5).

5.5. „Ено где лети цвет“ – изражајно читање (4).

30.4. Лектира, избор песама за децу Љ. Ршумовић (5).

29.4. Рецитовање песме „Патак и жабе“ (5).

28.4. Множење и дељење, текстуални задаци – писмена вежба (5).

24.4. Recitovanje pesme „Prolećno jutro u šumi“ (5). 22.4. Lektira – „Narodne poslovice“ (5). 21.4. Diktat – pisana slova latinice (5). 16.4. Писмена вежба: Биљке, делови биљке (4). 7.4. Писмена вежба: дељење бројевим 2, 3, 4, 5, 10, текст. задаци са две операције (5). 23.3. „ВРАБАЦ И ЛАСТЕ“ – изражајно читање (5). 20.3. „НА ИЗЛЕТУ“ – писани састав (5). 11.3. Певање песме о мајци (5). 10.3. „PESMA ZA MAMINE OČI“ – RECITOVANJE (5). 5.3. DIKTAT – ŠTAMPANA SLOVA LATINICE (5). 4.3. LEKTIRA – PISMENA VEŽBA (4). 2.3. ЛЕКТИРА „АНДЕРСЕНОВЕ БАЈКЕ“ – АНАЛИЗА ТЕКСТА И ПРЕПРИЧАВАЊЕ (5). 27.2. ПИСМЕНА ВЕЖБА – ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ, ТЕКСТ. ЗАДАЦИ (5). 23.2. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА (5). 24.2. МАТЕРИЈАЛИ – УСМЕНИ ОДГОВОР (5). 23.2. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА (5). 24.2. МАТЕРИЈАЛИ – УСМЕНИ ОДГОВОР (5). 18.2. IZRAŽAJNO ČITANJE TEKSTA „PAS I NJEGOVA SENKA“ (5). 6.2. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „Лепо је све што је мало“, Д. Радовић (5). 30.01. Множење – усмена провера

У продуженом боравку, у току слободног времена, усменим путем је утврђено знање ученика везано за таблицу множења. Сваки ученик је имао задатак да покаже знање у три круга провере. Задатак, у оквиру првог круга, је био да брзо и тачно одговоре на 10 насумично одабраних задатака из таблице множења броја 6 и бројем 6. У другом кругу су решавали простије форме текстуалних задатака (5 задатака по ученику). У трећем кругу су решавали по 10 задатака из таблице можења са свим до сада обрађеним бројевима.

Ученици који су на часу најбоље оцењени су поставили и по који задатак, како самог израчунавања, тако и текстуални, чему су приступили веома озбиљно и одговорно. То су: Васа, Милош, Павле, Петра, Марија Р. и Јана. Од почетка саме провере су Марија Р. и Јана одабране као чланови комисије.

Сви ученици су упознати са постигнутим резултатом и оценом али и са тим да у понедељак морају да оправдају остварене резултате.

Учитељица Едита 29.1. PRIČE O SVETOM SAVI – PREPRIČAVANJE (5). 28.1. IZRAŽAJNO ČITANJE TEKSTA O SVETOM SAVI (5). 27.1. PEVANJE PESME „DELOVI BILJKE“ NA ŠKOLSKOJ PRIREDBI „ŠKOLSKA SLAVA – SVETI SAVA“ (5). 2014/2015.

УСПЕХ УЧЕНИКА 2014/2015.
Ред број ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ Нивои постигнућа
1. Српски језик 5
Читање  5, 4, 5, 5, 5     4, 4
Диктат  5
Писани састав
 Граматика  5, 5, 5
 Лектира 5, 5, 5, 5  + 5+, +
 Читалачка *  5
  Рецитовање  5, 5, 5,  (5), 5
 Правопис 5, 5, 5, 5, 4
 Домаћи рад  5
 ТЕСТ 1  5
Препричавање 5, 5  5
2. Математика  5
Сабирање и одузимање 5, 4, 5
 Усмени одговор 5, 5, 4
 Мере 4
Једначине  5
 Множење  5
 ТЕСТ 1  5
 ЗАДАЦИ  5  +
3.  Свет око нас  5
 ТЕСТ 1  5
 Саобраћај  4
 Усмени одговор  4
Рељеф и воде 4
4.  Физичко вас.  5
 Вежбе облик.  5
 5
5.  Ликовна кул.  5, 5, 5, 5
6.  Музичка кул.  5, 5, 5 5
 5
7.  Енглески језик   5, 5  5
8.  Рачунари  5, 5  5

2014/2015.

Василије је изузетно вредан, одговоран и дружељубив. Испуњава све захтеве и проналази начин да искаже своју амбициозност кроз правилан однос према окружењу. Радо учествује у групном раду уз потребно уважавање туђих ставова. Слободан  је у комуникацији са  учитељем и друговима. Одликује га јака мотивисаност и педантност у раду. Увек је спреман да помогне другарима.

26.12. МОЖЕЊЕ БРОЈЕВА 2, 3, 4, 5, 10 – ОЦЕНА (5) 17.12. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ (4) 15.12. ВЕЛИКО ПОЧЕТНО СЛОВО (5) 8.12. ПРЕПРИЧАВАЊЕ САДРЖАЈА ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ (5) – ИСТИЧЕ СЕ! 6.12. „ГЛЕДАЛИ СМО ФИЛМ“ – ПРИЧАЊЕ, ПРЕПРИЧАВАЊЕ – ДОМАЋИ РАД (5) 2.12. РЕЉЕФ И ВОДЕ – ПИСМЕНА ВЕЖБА (4) 1.12. АСОЦИЈАЦИЈЕ (5) – ИСТИЧЕ СЕ! 27.11. ЈЕДНАЧИНЕ – ПИСМЕНА ВЕЖБА (5) 26.11. ГЛАГОЛИ – 5 25.11. ЈЕДНАЧИНЕ – УСМЕНИ ОДГОВОР (4) 20.11. РЕЉЕФ И ВОДЕ – УСМЕНИ ОДГОВОР (4) 20.11. РЕЧЕНИЦЕ, ИМЕНИЦЕ – ПИСАНА ВЕЖБА (5) 19.11. ПЕВАЊЕ ПЕСАМА (5) 18.11. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ТАЈНА“ (5) 14.11. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ЈЕДНОГА ДАНА“ (5) 13.11. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ЈЕДНОГА ДАНА“ (5) 12.11. ПИСАНА ВЕЖБА – САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЉЊЕ (5) 13.11. ЛЕКТИРА „БИБЕРЧЕ“ (5) – ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ! 7.11. ЗАДАЦИ С ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ – УСМЕНИ ОДГОВОР (5) 6.11. ДРАМА И ПОКРЕТ (5) 5.11. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ЗНА ОН УНАПРЕД“ (5) 3.11. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ – УСМЕНИ ОДГОВОР (5) 27.10. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „СЕДАМ ПРУТОВА“ (5) 24.10. САОБРАЋАЈ (4) – ПИСМЕНА ВЕЖБА 17.10. ЛИКОВНА КУЛТУРА – ВЕТРЕЊАЧА (5) 16.10. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ – ПИСМЕНА ВЕЖБА (5) 9.10. ПРИЧА ПО СЛИКАМА (5) 8.10. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „КАД ПОЧНЕ КИША ДА ПАДА“ (5) 7.10. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „КАД ПОЧНЕ КИША ДА ПАДА (4) 3.10. ЛЕКТИРА – РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ – (5) 19.9. УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ СЛОВА – ПИСАНА ПРОВЕРА – (5) 18.9. АУТОДИКТАТ ПЕСМЕ „ШКОЛА“ – (5) 17.9. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ШКОЛА“ – (5) 15.9. УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ СЛОВА – ПРОВЕРА ЗНАЊА (5) 1.9. ЛЕКТИРА: ПРЕПРИЧАВАЊЕ И АНАЛИЗА ПРОЧИТАНОГ (5). 1.9. МАТЕМАТИКА:  УРАЂЕНО 66 ЗАДАТКА.   2014. 11.6. МАТЕМАТИКА (ГОДИШЊА ПРОВЕРА ЗНАЊА) – ВЕОМА УСПЕШНО! 2.6. ПИСАНА ПРОВЕРА „САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ“ – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА (ПОТРЕБНА ПОМОЋ ПРИ РАДУ)! 2.6. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ТЕКСТА „ДВЕ РУКЕ“ – ВЕОМА УСПЕШНПО! 30.5. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ДВЕ РУКЕ“ – ВЕОМА УСПЕШНО! 28.5. ПРОВЕРА ЗНАЊА (САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ, ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ) – ВЕОМА УСПЕШНО! 26.5. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ЗЕЦ И ВУК“ – ВЕОМА УСПЕШНО! 26.5. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „СЛИКОВНИЦА“ – ВЕОМА УСПЕШНО! 21.5. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ЦРТАНКА“ – ВЕОМА УСПЕШНО! 14.5. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ХЛЕБ“ – ВЕОМА УСПЕШНО. 13.5. „МОЈ ДРУГ (ДРУГАРИЦА)“, ОПИСИВАЊЕ – ВЕОМА УСПЕШНО. 13.5. УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА, ДЕСЕТИЦЕ ПРВЕ СТОТИНЕ -ВЕОМА УСПЕШНО  (ПРОВЕРА ЗНАЊА). ИСТИЧЕ СЕ! 9.5. ЧИТАЊЕ БРОЈЕВА НА БРОЈЕВНОЈ ПРАВИ – ВЕОМА УСПЕШНО. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИПАДНОСТИ БРОЈА ДЕСЕТИЦИ ПРВЕ СТОТИНЕ – ВЕОМА УСПЕШНО. 9.5. ЛЕКТИРА „ГРИГОР ВИТЕЗ“ – ВЕОМА УСПЕШНО РЕЦИТУЈЕ ПЕСМЕ. 8.5. КОРПА С ВОЋЕМ (ЦРТАЊЕ) – ВЕОМА УСПЕШНО. 5.5. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ (НЕПОЗНАТИ ТЕКСТ) – ВЕОМА УСПЕШНО. 5.5. САБИРАЊЕ, ОДУЗИМАЊЕ И УПОРЕЂИВАЊЕ ДЕСЕТИЦА ПРВЕ СТОТИНЕ – ИСТИЧЕ СЕ У РЕШАВАЊУ ЗАДАТАКА! 30.4. САБИРАЊЕ, ОДУЗИМАЊЕ И УПОРЕЂИВАЊЕ ДЕСЕТИЦА ПРВЕ СТОТИНЕ – ВЕОМА УСПЕШНО РЕШИО ЗАДАТКЕ (ПРОВЕРА ЗНАЊА). 28.4. ЛЕКТИРА „ИЗБОР ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ“ – ВЕОМА УСПЕШАН. ИСТИЧЕ СЕ У РАДУ! 25.4. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20, ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ – ВЕОМА УСПЕШАН (ПВ) 24.4. ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА – ПОКАЗУЈЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ И БОГАТО ЗНАЊЕ. 10.4. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ПЕСМЕ „ВЕЛИКО СЛОВО“ – ВЕОМА УСПЕШНО. 8.4. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ДВА ЈАРЦА“ – ВЕОМА УСПЕШНО. 8.4. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ПЕСМЕ „ХВАЛИСАВИ ЗЕЧЕВИ“ – У СКЛАДУ С ОЧЕКИВАЊИМА. 7.4. РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСМЕ „ПРОЛЕЋЕ“ – ВЕОМА УСПЕШНО. 2.4. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ДУГА“ – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА. 1.4. САБИРАЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА С ПРЕЛАЗОМ ДЕСЕТИЦЕ – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА (ПОТРЕБНА ПОМОЋ УЧИТЕЉА). 1.4. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА (ПОТРЕБНА ПОМОЋ УЧИТЕЉА). 28.3. ПРЕПРИЧАВАЊЕ ТЕКСТА „БАЈКА О ЛАБУДУ“ – ВЕОМА УСПЕШАН. 27.3. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „БАЈКА О ЛАБУДУ“ – У СКЛАДУ С ОЧЕКИВАЊИМА. 26.3. „НЕОБИЧНА ПТИЦА“ – ИЛУСТРУЈЕ У СКЛАДУ С ОЧЕКИВАЊИМА (ПОТРЕБНА ПОМОЋ). 26.3. СТВАРАМО СВОЈУ ПРИЧУ О ПРОЛЕЋУ – ВЕОМА УСПЕШАН. 26.3. САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА ДО 20 – У СКЛАДУ С ОЧЕКИВАЊИМА. 24.3. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ГОЛУБ И ПЧЕЛА“ – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА. 21.3. ПИСАЊЕ ПО ДИКТАТУ – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ЗАХТЕВИМА. 20.3. ПИСАНИ САСТАВ НА ТЕМУ „ДВА ДРУГА“ – У СКЛАДУ С ОЧЕКИВАЊИМА (ВЕОМА УСПЕШНО). 19.3. РАДНА СВЕСКА „МАТЕМАТИКА“ (БРОЈЕВИ ДО 20; ПИСАНА ПРОВЕРА) – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ОЧЕКИВАЊИМА. 19.3. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА „ДВА ДРУГА“ – ВЕОМА УСПЕШНО. 18.3. „ЖИВА ПРИРОДА“ – ПИСАНА ПРОВЕРА – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ЗАХТЕВИМА. 18.3. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ (НЕПОЗНАТИ ТЕКСТ) – У СКЛАДУ С ПОСТАВЉЕНИМ ЗАХТЕВИМА. 14.3. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ