ШКОЛА У ПРИРОДИ НА ГОЧУ

ШКОЛА У ПРИРОДИ ОРГАНИЗУЈЕ СЕ ОД 23.9.2014. ДО 30.9.2014.

ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"

ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ – НОВИ БЕОГРАД ОРГАНИЗОВАЋЕ СЕ ШКОЛА У ПРИРОДИ НА ГОЧУ.

01020305

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН