1. Допуни реченице:
а) Збир се не мења ако:
* ____________________________________________________________ ,
* _____________________________________________________________ ,
* _____________________________________________________________ .
б) Ако један сабирак повећамо за неки број, збир ______________________
___________________________________________________________________ .
в) Ако умањеник _____________________________________________ и разлика ће сае повећати за тај __________________________ .
г) Ако умањилац смањимо за неки број _________________________________
____________________________________________________________________ .
д) Разлика се неће променити ако ______________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2. Израчунај користећи само једно сабирање или одузимање:
200 + 400 = _________
(200 + 100) + 400 = ______________________________
200 + ( 400 + 300 ) = _________________________________
200 + ( 400 – 100 ) = ___________________________________
( 200 – 50 ) + 400 = _______________________________________
3. Израчунај:
а) 245 + 4 796 = ______
( 245 +Х) + 4 796 = 5 050 + Х = ______________________
б) 7 858 + 12 344 = ______
7 858 + (Х+ 12 344 ) = 20 300Х= ______________________
в) 9 967 + 200 = ______
9 967 + ( 200–Х) = 10 000Х= ______________________
г) 79 333 + 6 888 = ________
( 79 333–Х) + 6 888 = 80 221 – Х = ______________________
д) 3 246 + 9 468 = ______
( 3 246 + 98 ) + ( 9 468– Х) = 12 714 + Х = __________
ђ) 55 288 + 6 495 = ______
( 55 288–Х) + ( 97 + 6 495 ) = 61 783 + Х= __________
е) 109 895 + 91 348 = ______
( 109 895–2 780 ) + ( 91 348 +Х) = 201 243 + Х = __________
ж) 40 138 + 205 987 = _______
( 40 138 + Х ) + ( 205 987–1 999 ) = 246 125 + Х = __________
4.Израчунај:
а) 30 000–5 000 = _______
( 30 000 + 200 )– 5 000 = ____________________________
65 741
б) 25 378 = ______
( 65 741–363 )–25 378 = ___________________________
в) 159 597–100 683 = _______
159 597–( 100 683 + 914 ) = __________________________
г) 1 056 121–398 916 = ________
1 056 121–( 398 916–205 ) = ________________________
5.Израчунај
а) Ако се оба два сабирка увећају бројем 5432, шта ће се догодити са збиром?

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

б) Ако се умањеник и умањилац увећају бројем 5436, шта се догађа са разликом?

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Оцена:

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН