ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Девојчица платно бели
„Девојчица платно бели, овако, овако!

Из бунара воду вади, овако, овако!

Из корита воду баца, овако, овако!

Ту сепружа танка стаза, овако, овако!

Њом се шета младо момче, овако, овако!

Па поздравља девојчицу, овако, овако!

Она њему отпоздравља, овако, овако!“

Игра се затворено, мешовито коло, шаке су доле. Смер кретања је супротан смера кретања казаљке на сату. На први такт изводи се један корак удесно са укрштањем леве напред, а на други
такт чини се корак левом улево са привлачењем и са п.т.т. Након овог дела игре, деца се заустављају и покретима руку и тела опонашају радње које одговарају певаном тексту. Свака строфа са рефреном понавља се два пута.

 

Оставите одговор