Глаголи-прошло, садашње и будуће време

 

Име и презме:____________________________________________

 

1.Реченице које су написане у садашњем и будућем времену, напиши у прошлом времену:

 

Горан  улази у учионицу.

___________________________________________

 

Марко ће отпутовати код баке.

____________________________________________

 

Игор ће добити петицу.

___________________________________________

 

2.У  датом низу глагола подвуци оне који су у перфекту:

 

идем, возио сам, радићу, воли, лежаћемо, био је, трчаћеш, радили смо

 

3. Следеће глаголе напиши у презенту:

 

гледаћу     _________________        ићи ћу        ____________________

 

тражићу    _________________        певаћу       ____________________

 

4. Напиши сва лица једнине и множине за глагол СЕДЕТИ у футуру:

 

1.л.једн. __________________ 1.л.множ. ___________________

 

2.л.једн. ___________________ 2.л.множ. __________________

 

3.л.једн. ___________________ 3.л.множ. __________________

5. Препиши следеће реченице у футуру:

Деда је остарео,повио се у леђима.

По цео дан је седео и дремао на клупи испод крушке.

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН