РЕД РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ

РЕД   РЕЧИ   У    РЕЧЕНИЦИ

 

Девојчица        залива         цвеће.

субјекат           предикат      објекат

 

У овој реченици на првом месту је субјекат,на другом предикат,

а на трећем је објекат.

Ово је уобичајени рад речи !

 

Вредна девојчица често залива   своје цвеће.

субјекатски            предикатски    објекатски

скуп                        скуп                   скуп

речи                        речи                   речи

 

Основне одлике уобичајеног реда речи јесу:

Субјекат испред предиката.

Предикат испред објекта.

Атрибут испред именице.

П.одредбе уз глагол.

 

 

Обрнут реченични ред:

 

Цвеће залива девојчица.

 

Обрнут ред речи користи се у свакодневном говору и уметничким

текстовима.

 

Песма Тиса почиње овако:

 

        Споро тече

                     по равници Тиса….

 

Напиши правилно!

1.Занимљиву гледала сам представу у позоришту.

2.Цвеће заливала је у башти девојчица.

3.Да кљуцају хлеба мрвице врапци почеше.

4.Данас књигу ми пре подне донеси.

5.Из шуме вук изненада појави се.

6.На улици своју је мајку дечак видео.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН