BROJEVI

Brojevi su promenjive vrste reči kojima se izražava koliko ima nečega na broju ili koje je nešto po redu. U zavisnosti od toga se njima izražava dele se na glavne i redne brojeve.

Glavni brojevi su brojevi kojima se izražava koliko nečega ima na broju. Na osnovu toga šta izražavaju brojevi su podeljeni na više podvrsta.

Vrste glavnih brojeva:

☼ osnovni ( dva, tri, pet…),

☼ zbirni brojevi (dvoje, troje, petoro),

☼ brojne imenice na – ica (dvojica, trojica, petorica…),

☼ brojni pridevi (dvoja, troja, petora…).

Osnovni brojevi su brojevi koji označavaju koliko nekih pojmova ima. Menjaju se po padežima (menjaju se broj jedan, ređe brojevi dva i tri, i veoma retko broj četiri) i po rodu (menjaju se samo brojevi samo jedan i dva)

Promena broja JEDAN

►  Promena po podežima:

nominativ: jedan, genitiv: jednog, dativ: jednom, akuzativ: jedan (jednog), voktiv: jedan, instrumental: jednim, lokativ: jednom

►  Promena po rodu:

muški rod: jedan, ženski rod: jedna, srednji rod: jedno

Zbirni brojevi su brojevi koji označavaju skup osoba muškog i ženskog pola ili skup mladih bića označen zbirnom imenicom. Ne menjaju se ni po rodu, ni po broju, ni po padežima.

Primer: dvoje mališana,  osmoro studenata,  petoro dece,  desetoro jagnjadi

Brojne imenice na – ICA označavaju skup osoba muškog pola. Menjaju se samo po padežima.

Primer:  dvojica dečaka,  dvanestorica odbojkaša,  trojica drugova

Vidim na igralištu dvojicu dečaka. (akuzativ)

Igraću se sa dvojicom dečaka. (instrumental)

Brojni pridevi označavaju koliko ima predmeta koji su označeni imenicama koje uvek imaju množinu. Menjaju se samo po rodu.

Primer: dvoja vrata, dvoje pantalone, troje makaze,  četvore farmerke, petore naočare

Redni brojevi označavaju koje je nešto po redu. Menjaju se i po rodu i po broju i po padežima.

Primer: prvi čas, druga nagrada, četvrti festival, peto takmičenje

Promena redog broja PRVA

LAZAR DINIĆ

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН