Брзалице

Риба риби гризе реп.
Шашина шуша шета шором а шашина по шушином салашу.
На врх брда врба мрда, врба мрда на врх брда.
Петар Петру плете плот, са три прута по три пута, брзо плети Петре плот.
Сврака свраку прескакала, свака сврака скака на два крака.
Туре буре ваља. Туре буре гура. Боље туре буре ваља, него туре буре гура.
Ја пасах покрај злокотлокрпове куће, ђе злокотлокрп котле крпи, а злокотлокрповица ручак кува; око њих триста и троје злокотлокрпчади.
Криво рало Лазарево криве лазе разорало.
Четири чавчића на чунчићу чучећи ћијучу.
Питала метла метлу где је метла метлу, метла метла метлу иза врата.

 

 

Припремио: Василије Бујошевић

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН