DAJ MI KRILA JEDAN KRUG

More ima barku,

jedro i katarku.

More, more, budi drug

– daj mi barku jedan krug!

Tako mi se baza

širom morskih staza…

 

Lasta ima krila

-leti sve do Nila.

Lasto,lasto budi drug

daj mi krila jedan krug!

Da obiđem lug,

da odem na jug…

 

Kad mrav zrno sruši

čuju zečje uši.

More, more budi drug

daj mi uši jedan krug!

da oslušnem i ja

kako žito klija…

 

 

U ribe peraja

srebrnoga sjaja

Ribo, ribo budi drug

– daj peraja jedan krug!

Da me želja mine

da vidim dubine…

 

Noću kraj živica

svetli fenjer svica.

Sviče, sviče budi drug

– daj mi fehjer jedan krug!

Pozajmi mi moć

da osvetlim noć…

 

Na nebu se zvezde

kao ptice gnezde.

Nebo, nebo budi drug

daj mi zvezdu jedan krug!

Biću lepši još

kad stavim taj broš…

 

Vladimir Andrić

PRIPREMIO Miloš Popović

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН