Дечија недеља

ДЕЧЈА  НЕДЕЉА
3 – 10. октобра  2016.
Мото дечје недеље:

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ!

Традиција обележавања Дечје недеље у свету и код нас мери се деценијама.
Дечја недеља је први пут обележена 1934. године на предлог организације Пријатељи деце Србије, а 1987. године  дефинисана је  Законом о друштвеној бризи о деци.
Манифестација Дечја недеља се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала
Основни концепт Дечје недеље је:
•    Kонцепт права детета, чије увођење у нормативни систем Републике Србије датира почетком овога века, а потврђен је новим Уставом из 2006. године.
•    Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања  који је Влада Републике Србије усвојила 2005. године. Породичним законом, исте године, у национално законодавство уграђени су главни принципи Конвенције о правима детета (право на живот, опстанак и развој, право на најбољи интерес детета, право на партиципацију и право на недискриминацију).
•    Од посебног значаја су документа  која се односе на интеграцију деце са сметњама у развоју, побољшање доступности и квалитета образовања, са посебним акцентом на децу из маргинализованих група.
Активности које ће се реализовати у вртићима поводом обележавања
Манифестације „Дечја недеља“  

Циљ: Афирмисање другарства, различитости, неговање дечјег стваралаштва,  поштовање права детета кроз заједничке активности деце, васпитача, породице и друштвене средине
–  Дечја недеља је прилика да се кроз активности и садржаје остварују дечја права, уважава индивидалност сваког детета  и његова  потреба за игром и стваралаштвом.
–    У току “Дечје недеље“ васпитачи  упознају децу  са манифестацијом „Дечја недеља“, подстичу децу на  разговор у групи о међусобним разликама и сличностима, правима и правима других, деца учествују у доношењу правила групе и у договору са васпитачима бирају активности у току дана.
–    Упознају се са игром, културом деце из вишејезичне и мултикултуралне  средине у којој живе  и деце из  других крајева света.

free cldecja ukras Medium

 

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН