HARMONIJA BOJA

Boje imaju vrlo važnu ulogu pri opremanju stana ili kuće jer predstavljaju prvi vidljiv utisak o prostoru u koji ulazimo. Prostor u kojem danas živimo mora da nam omogući raznovrsne načine korišćenja, da nam služi kao dom u kome spavamo, hranimo se, … a istovremeno da služi i kao kancelarija, biblioteka, prostor za prijem gostiju, mali dečji vrtić, …
Boje imaju moć da ožive svaki prostor, da unesu energiju, poboljšaju raspoloženje i okrepe duh. Pomoću boja možemo da popravimo oblik i otklonimo nedostatke u prostoru i postignemo razna osećanja: hladnoću i svežinu ili toplinu i udobnost, lakoću i razigranost, dramatičnost i težinu, svečanost i glamur. Od prostora očekujemo da poseduje karakteristike koje mogu zavisiti od ličnog ukusa, vrste okruženja u kojem živimo i od potreba koje nameće određena delatnost u prostoru.
Barvni krog
Teorija boja
Kao osnovni standardni sistem boja danas se u celom svetu koristi »Heringov krug boja«. Ewald Hering (1834.-1918.) je u krug boja uveo žutu boju kao četvrtu primarnu boju. Kao temeljne vizuelne primarne boje uključio je crnu i belu.

Primarne boje
Četiri primarne boje su žuta, crvena, plava i zelena. Mešanjem tih čistih boja dobijamo sekundarne boje: purpurnu, tirkiznu, narandžastu i lisnatu zelenu.

Harmonične boje
Pomeranjem po krugu boja zapažamo harmoniju među susednim bojama. Paleta boja sastavljena od zelene, lisnato zelene koja prelazi u žutu i narandžaste biće uvek uspešna i atraktivna. Sve ove boje su iz područja između zelene i narandžaste boje, nalaze se jedna pored druge, pa se zbog toga međusobno odlično slažu.

Komplementarne boje
Boje koje u krugu boja leže jedna nasuprot druge zovu se komplementarne boje. To su suprotne boje koje između sebe stvaraju napon. Komplementarne boje se privlače kao južni i severni magnetni pol.

Značaj svetlosti
U osvetljenom prostoru nas okružuju predmeti i materijali koje bez svetlosti ne bismo videli. Efekti koje ostvaruje obojeni prostor zavise od vrste izvora svetlosti. Promišljenim korišćenjem boja i svetlosti možemo da osvetlimo sva tamna i zaklonjena područja u stanu ako već ne možemo da promenimo arhitekturne detalje prostora. Pri planiranju kombinacije boja za pojedine prostore uvek je važno da uzmemo u obzir prirodnu i veštačku svetlost u samom prostoru. Takođe je vrlo važno da se poštuje položaj prostora, da li se nalazi na južnoj, severnoj, istočnoj ili zapadnoj strani neba. Pravilnim izborom boja u prostoru na severnoj strani (uprkos tome što je hladan i mračan) možemo da postignemo topao i prijatan efekat.

Osvetljenje prostora

Svetlost, kako prirodna tako i veštačka, ostvaruje različita raspoloženja koja, između ostalog, zavise od namene prostora.

Postoji više vrsta osvetljenja prostora:
– radno osvetljenje za rad, čitanje, kuvanje, peglanje, … za koje koristimo jako centralno svetlo i/ili svetlosna tela sa usmerenim svetlom koje može da se podešava.
– opšte osvetljenje prostora kod kojeg se koristi više slabijih svetlosnih tela. U većini slučajeva u prostoru možemo da ostvarimo sistem centralnog osvetljenja sastavljenog od centralnog svetla ili sistema plafonskih i/ili zidnih svetala i dodatnog (stojećeg) svetlosnog tela. Radi se o kombinaciji svetala koja po potrebi prilagođavamo i time ističemo prostor prema našim željama i potrebama.
– ambijentalno osvetljenje za stvaranje određene atmosfere koja može biti romantična, intimna, meka, domaća, … Ovo osvetljenje stvara ambijent koji na nas deluje na emotivnoj bazi.
Barvna karta HARMONIA
Harmonija boja u prostoru

Boje utiču na naša osećanja, zato je izbor nijansi u pojedinim prostorijama od ključne važnosti za harmoničan boravak u njima. Čovek može da prepozna više od 2000 različitih nijansi boja. Zbog suviše velikog broja nijansi obično ne možemo lako da se odlučimo za pravilnu kombinaciju boja u prostoru. Da biste mogli lakše da se odlučite pripremili smo vam jedinstvenu kartu boja HARMONIA koja će vam olakšati izbor adekvatne kombinacije boja u vašem prostoru

 

 

 

 

Pripremila:Jana Djordjevic

.

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН