Imenice

Imenice su promenljiva vrsta reči koje označavaju imena bića, predmeta, pojava i stvari. Prema značenju dele se u nekoliko vrsta. 1. Vlastite imenice Vlastite imenice označavaju vlastita imena ljudi, životinja, geografskih pojmova i životinja. Petar Petrović Beograd Novi Sad Srbija Alpi Rusija Belka Šarac Jupiter Saturn Po pravilu nemaju oblike množine, već samo oblike jednine. Oblike množine mogu imati kada označavaju više pojmova sa istim imenom. U razredu imamo dve Jelene i tri Marka. Morave su dve najlepše reke Srbije. 2. Zajedničke imenice Zajedničke imenice označavaju predmete, bića i pojave sa istim osobinama. Po pravilu imaju oblike i jednine i množine. kuća-kuće knjiga-knjige sto-stolovi list-listovi Pojedine imenice imaju nepravilnu množinu, odnosno supletivnu (dopunsku) množinu i u tim slučajevima je oblik množine zbirna imenica. brat-braća dete-deca gospodin-gospoda 3. Zbirne imenice Zbirne imenice označavaju predmete i pojmove koji se nalaze u paru ili u nekom mnoštvu. Oblikom jednine kazuju množinu. lišće cveće granje telad jagnjad pilad deca braća 4. Gradivne imenice Gradivne imenice označavaju materiju ili građu. Po pravilu nemaju oblik množine.

 

 

Pavle Kvasnevski

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН