ИЗБОР РУКОВОДСТВА ОДЕЉЕЊА

Дана 2.3.2015. бирали смо руководство одељењске заједнице које ће организовати, извештавати и примерно водити све наше активности у другом полугодишту. Изабрали смо председника одељенске заједнице. Предложени су: Мина, Јана и Мара. Већином гласова Мина је добила част да буде председник одељењске заједнице. Изабрали смо секретара одељењске заједнице. Предложени су: Васа, Милош и Ива. Већином гласова Ива је добила част да буде секретар одељењске заједнице. Изабрали смо благајника одељењске заједнице. Предложени су: Васа, Павле и Јана. Већином гласова Јана је добила част да буде благајник одељењске заједнице. Изабрали смо записничара одељењске заједнице. Предложени су: Васа, Милош и Мара. Већином гласова Мара је добила част да буде записничар одељењске заједнице. Изабрали смо чланове одељењске заједнице. Први члан је Васа, а други је Никола.

Припремио: Василије Бујошевић.

Predsednistvo_odeljenja1

Predsednistvo_odeljenja2

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН