Kocka

КОЦКА
Коцка је квадар чије су све ивице једнаке.
Стране коцке су подударни квадрати.
МРЕЖА КОЦКЕ
ПОВРШИНА КОЦКЕ
Површина коцке ивице а једнака је збиру површина 6 квадрата који је ограничавају.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН