ЛЕКСИЧКЕ ВЕЖБЕ: ПОРОДИЦЕ РЕЧИ

Најављујемо циљ часа и записујемо на табли.

У првом делу часа ћемо фронталним радом вежбати задатак записујући на табли и у свескама.

Задаци за вежбање – Направи породицу речи:

1)                                          Шума

Именице:                 Придеви:                     Глаголи:

Шумарак                                    Шумовит                      Шуморити

Шумар                                         Шуман                         Пошумити

Шумица                                      Шумски                       Шумити

Шумарство

2)                                         Књига

Именице:                Придеви:                      Глаголи: 

Књижица                           Књижевни                   Укњижити

Књижара                             Књишки                       Прокњижити

Књиговезац

Књижурина

3)                                         Рука

Именице:                   Придеви:                   Глаголи:

Ручица                                     Ручни                        Уручити

Наруквица                               Уручен                      Наручити

Рукав                                        Преручен                   Преручити

Рукохват

Рукавица

4)                                     Лист

Именице:                 Придеви:                   Глаголи:

Лишће                      Лиснато                    Олистати

Лисје                        Листовито                 Листати

Листови                    Листопадно              Прелистати

5)                                          Мрак

Именице:                 Придеви:                   Глаголи:

Мрак                         Мрачно                      Помрачити

Помрачина                                                 Смрачити

Смркнути

6) Направите породицу речи:

Око, зуб, нога, пут, облак, лук, село, плав, писмо, чај, небо, нос,

ружа, лак, јелен, млад, роса.

 

 

Немаља Вучковић

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН