MARKO KRAJEVIĆ I ORAO

Leže Marko kraj druma careva,

Pokrio se zelenom dolamom,

Po obrazu srmajli maramom

Čelo glave koplje udario,

Za koplje je Šarac  konjic svezan

Na koplju je sura tica orle,

Širi krila,Marku čini lada,

A u kljunu nosi vode ladne,

Te zapaja ranjena junaka.

Al’ besedi iz gorice vila:

,,O Boga ti,sura tico orle!

Šta je tebi dobra učinio,

U činio Krajeviću Makro?

Širim krila,te mu činišlada.

I u kljunu nosiš vede ladne,

Te zapajaš ranjena junaka.“

Al’besedi sura tica orle:

,,Muči,vilo,mukom se zamukla!

Kako m’nije dobra učinijo.

U činio Krajeviću Marko?

Možeš znati i pametovati

Kad izgibe vojske na Kosovu

I obadva  cara poginuse,

Care Murate i kneže Lazre,

pade krvca konju do stirmašca

I junaku dosvil na pojasa

Po njoj plove konji i junaci,

Konj do konja, junak do junaka,

A mi tice doletesmo gladne,

LJuckoga se naranismo mesa,

I krvi se ljucke napojismo,

Narodna eopska pesma

 

 

Dinić Lazar.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН