Материјал и његова својства

Материјал – материја коришћена за израду предмета.

Материја – све оно из чега се састоје тела, грађа природе (дрво, камен, вода, ваздух, гвожђе)

 

СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА

Материјали се разликују по многим особинама. Који материјал ће се за шта употребити, зависи пре свега од својства тог материјала. Тако се, на пример, посуђе за кување прави од метала, који добро проводи топлоту. Али, да бисмо могли да држимо загрејано посуђе, дршке тог посуђа су направљене од дрвета или пластике, јер они слабо проводе топлоту.

 

Припремио: Василије Бујошевић

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН