Meni jedan, a tebi ostalo

Šetao car ulicom i sretne decu, a jedno mu zapalo za oko.

Car mu je prišao i pitao  šta uči. Kada je video šta uči, car je bio zadovoljan i hteo je da mu da jedan dukat. Đak nije hteo da uzme dukat jer bi mu mama rekla da je ukrao. Car mu je dao punu šaku dukata da odnese majci i da posle nekog vremena dođe kod njega na razgovor. Kad je prošlo neko vreme dečak je stao ispred dvorca i zamolio čuvara da ga pusti kod cara. Čuvar nije hteo da ga pusti dok ne podele carev poklon. Dečak je obećao da će mu dati celu nagradu a za sebe da zadrži jedan deo. Došavši kod cara dečak je zatražio kao nagradu sto udaraca štapom. Kako je rekao da će za sebe da zadrži samo jedan deo, čuvar je dobio devedeset devet udaraca a dečak samo jedan.

Dečak je postao pametan i postao carev veliki vezir.

Marija Rađenović

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН