Месна вредност цифара

1. Коју месну вредност има цифра 6 у бројевима :

45 061, 68 403, 106, 842, 614 003, 940 684

2. Одреди вредности цифре 8 у броју 808 880.

3. Како се мења месна вредност цифре 5 у броју 511 513 ако избацимо све цифре 1 ?

4. Колико различитих месних вредности може имати свака цифра у шестоцифреном броју ?

5. Напиши све четвороцифрене бројеве код којих цифра 8 има месну вредност стотина а цифра 0 десетица и јединица ?

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН