Научници

Научник је, у ширем смислу, особа која учествује у систематској активности да постигне знање. У ужем смислу, научник је појединац који се служи научним методом.[1] Особа може бити стручњак у једној или више области науке.[2] Овај чланак се фокусира на ужи смисао речи. Научници истражује с циљем свеобухватнијег разумевања природе, укључујући физичке, математичке и друштвене сфере.

Филозофија може да се схвати као одвојена активност, која циља свеобухватнијем разумевању недодирљивих аспеката стварности и искуства који не могу бити физички измерени.

Научници се такође разликују од инжењера, оних који дизајнирају, граде и одржавају уређаје за одређене ситуације. Када наука има за циљ постизање одређене користи, назива се примењена наука. Примењени научник не мора нужно да дизајнира нешто посебно; он ће пре да врши истраживање с циљем да развије нове технологије и нове практичне методе. Када наука укључује недодирљиве аспекте стварности, назива се природна филозофасили.

 

 

Припремио: Василије Бујосевић

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН