O Himalajskom boru

Danas nas je posetila nastavnica biologije iz naše škole i održala nam je čas u prirodi gde smo upoznavali biljke u okolini naše škole. Svako je dobio zadatak da piše o određenoj biljci, pa evo moje prezentacije o Himalajskom boru i ptičici krstokljun.

 

 

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН