Očekujemo pametnu tablu

Očekujemo pametnu tablu (dar direktorke) koju će sa ponosom da uzme predsednik našeg odeljenja!

oimg4

otpremio: Pavle Kvasnevsi

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН