Osnovne odrednice države Srbije

Србија, или званично Република Србија,континентална је држава која се налази у јужној Европи,[6] већим делом захвата Балканско полуострво, а мањим Панонску низију.[7] Главни град је Београд. Са 1.659.440 становника у широј околини, по попису из 2011. године, он је административно и економско средиште државе. Србија се на северу граничи са Мађарском, на североистоку са Румунијом, на истоку саБугарском, на југу са Републиком Македонијом, на југозападу са Албанијом и Црном Гором а на западу са Хрватском и Босном и Херцеговином(ентитетом Република Српска).

Србија је од завршетка Првог светског рата била оснивач и саставни део заједничке државе са већином Јужних Словена првобитно у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, (касније преименованој у Краљевину Југославију), затим уСоцијалистичкој Федеративној Републици Југославији, Савезној Републици Југославији иДржавној заједници Србији и Црној Гори. Године 2006, после одржаног референдума у Републици Црној Гори Државна заједница је престала да постоји и Република Србија је, на основу Уставне повеље наставила државно-правни континуитетса Србијом и Црном Гором.

У саставу Републике Србије су и две аутономне покрајине: Војводина и Косово и Метохија.[8] ОдНАТО бомбардовања СРЈ, покрајина Косово и Метохија се налази под протекторатомУједињених нација. Институције привремене самоуправе на Косову и Метохији, на којемАлбанци чине етничку већину, 17. фебруара 2008. једнострано и противправно (противно уставу Републике Србије од 2006. године и Резолуцији Савета Безбедности ОУН 1244, али имеђународном праву) су прогласиле независност,коју Република Србија, многе друге државе и Организација Уједињених нација не признају.

Република Србија је члан Уједињених нација,Савета Европе, Организације за европску безбедност и сарадњу, Партнерства за мир,Организације за црноморску економску сарадњу. Такође је званичан кандидат за чланство уЕвропској унији и војно неутрална држава, а има и статус земље посматрача у Организацији за колективну безбедност и сарадњу.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН