Pauk kod drugara

Posle ovog događaja

Doš’o pauk kod drugara.

„Pauče, druže“ pauk reče,

„Ljudi na mrežama komplekse

leče.

Al’ ima žena Božjeg dara

po licu se vidi da je stara.

Naišla je danas dobra žena

i podsetila me na stara vremena.

Ja stadoh da branim mrežu,

al’ ona ode kroz čestu svežu.

Mogla je moje remek-delo

smrsiti u klupče belo.

Meni to beše malo čudno,

al’ je ipak postupila uljudno.“

I onda drugi pauk reče:

„Nek ti bude ova nauka

o ljudima lepa pouka“

i pauk veće znanje steče.

Posle ovog događaja

rastadoše se dva drugara.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН