Песма о цвету

Један малени цвет

још ни проговорио није

а већ је знао све тајне Сунца

и све што земља крије.

 

Један малени цвет

још није ни проходо

а већ је умео сма да се храни

светлошћу, ваздухом и водом.

 

Један малени цвет

не зна да чита и пише

ал зна шта је живот, шта је свет

и мирише, мирише.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН