Права

Право се може назвати системом норми људског понашања које прописује и у случају кршења санкционише држава. Право међутим своје изворе има у моралу, обичајима, етиции нарочито правди.

Ово двојно лице права је тема вишевековне расправе о томе да ли се правом могу назвати и они системи норми које прописује нелегитимна или неправедна власт. За правникепозитивисте и ови системи се могу назвати правом (уколико их државна власт спроводи довољно ефикасно), док за јуснатуралисте ови системи се не могу назвати правом у пуном смислу те речи.

У правној теорији и филозофији право се одређује не само као идеална, духовна појава, тј. као скуп мисли, већ и као реална појава. Реалне појаве су оне које имају и временску и просторну димензију. Као реална појава, право је везано за људе и њихову психу, као и за њихово друштво.

Постоји више различитих праваца у правној филозофији. Ипак, најчешћи су:

 • Јуснатурализам: за који је право етичка појава.
 • Легализам и нормативизам: право је скуп норми као психолошких или логичко-језичких појмова.
 • Социјализам: За које је право социјално-материјална категорија.

Марксистички писци виде право као вољу владајуће класе са циљем да се одржи дати друштвени поредак.

Сва ова гледишта се своде на једно да право регулише друштвене односе у којима може доћи до повреде општедруштвеног интереса, заједничких интереса свих чланова друштва. Ови заједнички интереси према једнима састоје у реду, другима у миру, а трећима у правди.

Постоји неколико врста права као што су:

 • Уставно право
 • Облигационо право
 • Грађанско право
 • Породично право
 • Кривично право
 • Римско право
 • Пословно право
 • Наследно право
 • Еколошко право
 • Управно право
 • Радно и социјално право
 • Међународно право                                                                     Написао:Немања Вучковић

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН