PREDSTAVA ZA RODITELJE

U petak 12-og juna u 17 sati održaće se pozorišna predstava. Tu predstavu ćemo  prikazati roditeljima. Održaće

se u biblioteci naše škole. Glume učenici našeg odeljenja.

Evo i nečeg o pozorištu:

Pozorište ili teatar (st. gr. θέατρον – teatron, od θεάομαι – posmatrati) je scenska umetnička manifestacija u kojoj se odvija komunikacija između glumaca i publike. Za razliku od umetnosti kao što su slikarstvo, film ili skulptura, koje poseduju svoju materijalnu formu nezavisno od vremena i prostora, pozorište je usko vezano za prostor i vreme u kojem se izvodi određeni pozorišni komad. Zbog toga se reč pozorište identifikuje kako sa prostorom ili zgradom u kojoj izvode predstave (vidi: Arhitektura pozorišta), tako i sa grupom ljudi koji čine pozorišnu trupu.
Pozorišna umetnost je dramska umetnost koja se obično izvodi po scenariju i u kojoj je akcija detaljno planirana u cilju stvaranja koherentnog dramskog doživljaja.
Pozornica na kojoj će se izvoditi pozorišni komad se unaprijed detaljno priprema, kako bi svaki njen deo bio u službi impresije koja se želi prouzrokovati kod publike. Gluma je osnovni elemenat u pozorišnom delu, a čine je gest, pokret i govor.
Pozorište i književni rod drama su u veoma bliskoj vezi. Za većinu drama je svojstveno da su namenjene scenskom izvođenju. Sama reč drama potiče od starogrčke reči za akciju (δρᾶμα). Glumci izvode drame na sceni u pozorištu pred publikom. Struktura dramskog teksta je prilagođena ovoj nameni (lica, scene, replike). Osnovna karakteristika drame je sukob između najmanje dva lica (ili stava, suprotnosti). Bernard Šo je u predgovoru prve knjige svojih komedija rekao: „Bez konflikta nema pozorišnog dela“.
Drama se često kombinuje sa muzikom i igrom. Primeri su opera i mjuzikl.
Postoji i žanr improvizovane drame. U njoj glumci sami improvizuju razgovor.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН