Први школски писмени задатак

Поделићемо ученицима вежбанке, а затим укратко подсетити на правила и процес израде писменог задатка.

Кажемо ученицима да ће добити три теме, а да ће они сами изабрати једну, њима најближу.

Када изаберу тему ученици треба пажљиво да изаберу грађу и пажљиво распореде појединости.

– Писаћемо само на левој страни.

– Издвојићемо наслов прескакањем два реда.

– Уводну реченицу написати увучено прескакањем једног реда од наслова.

– Композиција задатка захтева поштовање увода, разраде и закључка.

– Обратити пажњу на општу уредност, на рукопис, као и на језичку, стилску и правописну коректност.

Истакнути захтеве ( у прилогу )

Записаћемо наслове тема на табли:

 

1. Јесен је закорачила у моје место.

2. Јесен у мојој улици.

3. Један јесењи дан.

 

Сваки ученик ће изабрати једну тему и уписати је у своју вежбанку. Ученици затим пишу састав.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН