РАСПОРЕД ЧАСОВА

РАСПОРЕД  ЧАСОВА  ОДЕЉЕЊА IV1                                          2016/2017.

 

ПРЕ ПОДНЕ

1 2 3 4 5
 

Понедељак

 

Физичко васпитање

 

Српски језик

Математика Музичка култура Час одељењског старешине  
 

Уторак

 

Енглески језик

 

Математика

Српски језик  

Природа и друштво

 

Од играчке до рачунар

 
 

Среда

 

Физичко васпитање

 

Српски језик

 

Математика

 

Додатна наст.

 

Допунски час

 
 

Четвртак

 

Енглески језик

 

Математика

 

Српски језик

 

Верска настава

Грађанско васпитање

 

Природа и друштво

 

Петак

Српски језик  

Математика

 

Физичко вас.

 

Ликовна култура

 

Ликовна култура

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

1 2 3 4 5
 

Понедељак

 

Час одељењског старешине

 

Српски језик

 

Математика

Музичка култура Физичко васпитање Спортска секција  
 

Уторак

Енглески језик  

Математика

 

Српски језик

 

Природа и друштво

 

Од играчке до рачунар

 
 

Среда

 

Српски језик

 

Верска настава

Грађанско васпитање

 

Математика

 

Физичко васпитање

 

Додатна настава

 
 

Четвртак

 

Математика

 

Енглески језик

 

Српски језик

 

Природа и друштво

 

Допунски час

 

Петак

 

Математика

 

Српски језик

 

Физичко васпитање

 

Ликовна култура

 

Ликовна култура

 

 

 

 

 

MUZICKA KULTURA 4 raz – udžbenik