Разломци

Разломак (од латинске речи Fractus што значи сломљено, разломљено) је однос једног целог броја (бројиоца) према другом (имениоцу) који није у њему садржан као сачинитељ.

 

RAZLOMCI1

 

RAZLOMCI2

 

 

  • Разломак \frac 2 3 — број 2 је бројилац, а 3 именилац. „Прави“ разломак има бројилац мањи од имениоца: \frac 1 5, иначе је „неправи“ нпр. \frac 6 5; децимални разломци имају као именитељ број 10, 100, 1000… (зависно од броја децималних места): 0,5 би било \frac{5}{10}.
  • Разломак \frac 1 4 се састоји из три дела: бројилац (1), именилац (4) и разломачка црта.(/)

Прави разломак је онај коме је бројилац мањи од имениоца. Неправи разломак је онај коме је бројилац већи од имениоца, а привидан разломак је онај коме је бројилац дељив имениоцем. Сваки неправи разломак може се написати у облику мешовитог броја, односно помоћу природног броја и разломка. То радимо тако што: на пример, имамо разломак \frac {25} {4} – њега ћемо написати у облику мештовитог броја: 25 делимо бројем 4. Број 4 се у 25 састоји 6 пута (4*6=24) и остаје нам остатак 1. Број 6 означава 6 целих, а остатак један колико узимамо. Овај мешовит број изгледао би овако: 6 \frac 1 4.

Слика која показује како је једна четвртина колача одузета.

Види још

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН