Реке

Река је велики природни водоток и сачињавају је усечени жлијеб — корито и водена маса која се у њему креће. Од извора до ушћа у другу реку, језеро или море, реке примају воду од притока и подземних токова и тако се хране. Проучавањем река и речних токова бави се засебна наука — потамологија.

 

Настанак водотока

 

Најмањи водоток назива се цурац и он представља водени млаз који се креће кроз ерозионе бразде на неком нагнутом терену. Знатно већи је поточић, чијим спајањем са другим поточићима настаје поток. Два или више потока сачињавају речицу. Река, као највећи водоток настаје спајањем поточића, потока и речица, а у крашким теренима и од воде из врела.

 

 

Припремио: Василије Бујошевић

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН