Род и број придева

 

ПРИДЕВИ су речи које стоје уз именице и ближе одређују њихове особине.

* ОПИСНИ ПРИДЕВИ су  придеви који казују разне особине (зимска, бела, стара и поцепана), то јест описују какво је нешто.

* ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ означавају чије је шта, односно коме припадају поједине ствари (бакина, сестрина, Миркова, татина, дедина, мамина). Присвојни придеви одређују бића и предмете по припадности.

* Присвојни и описни придеви често постају од заједничких именица.Тако, уместо пупољак руже ,можемо рећи ружин пупољак. За мед од багрема ,можемо рећи багремов мед.

ПРИДЕВИ

* ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ означавају од које је грађе ( материјала ) нешто сачињено. Градивни придеви су постали од градивних именица.

Градивни придеви

Род и број придева одређујемо према именици уз коју придев стоји. Придев има род и број именице уз коју стоји.

 

Писање присвојних придева изведених од властитих именица

На Калемегдану

   Хладни јесењи дан на прагу зиме, донео је оштре ветрове. Дувају са бачких и банатских равница. Са калемегданских страна поглед иде до савских и дунавских ада.

Брод на коме ради Веснин, Милошев и Драганов отац укотвљен је у луци. Топло обучена деца разгледала су стару тврђаву. Упознала су већ нишку и смедеревску тврђаву.

Стара утврђења говоре о давно минулом времену.

* Присвојни придеви који су настали од властитих именицанаставцима – ин, – ов, – ев пишу се великим почетним словом.

* Присвојни придеви који су настали од властитих именицанаставцима – ски, – шки, – чки пишу се малим почетним словом.

 

ПРИДЕВИ провера Атос

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН