САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

1. Израчунај:

260-3= 377-9=

500-7= 781-6=

906-8= 803-7=

2. Потпиши и израчунај разлику бројева:

921 и 5 653 и 5

600 и 9 902 и 7

512 и 3 830 и 4

3. Од збира бројева 567 и 4 одузми број 8.

4. Разлици бројева 735 и 7 додај број 9.

ЛАЗАР ДИНИЋ

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН