ШАХОВСКИ КЛУБ ,,ДЕЛФИН,,

Šahovski klub „Delfin“ je osnovan 2003. godine sa ciljem popularisanja šahovske kulture (sadržaj i kvalitet konkretnog mišljenja), obuke polaznika šahovske škole, što šireg obuhvatanja članstva (masovnost) i vrhunskih takmičarskih rezultata sportista.

Misija Šahovskog kluba “Delfin” je u širenju šahovske kulture, popularisanje šaha kao masovnog i vrhunskog sporta – odnosno stvaranje takvog menadžmenta kluba koji može ostvariti viziju.

Od osnivanja Šahovski klub “Delfin” radi na kvalitetnom zadovoljavanju potreba brojnih korisnika – široke ciljne grupe ali se jezgro njegove kompetencije nalazi na 3 nivoa:

1. popularisanja šahovske kulture

2. izgradnje kvalitetne Šahovske škole

3. postizanje vrhunskih takmičarskih rezult

09

ЛАЗАР ДИНИЋ

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН