Саобраћај

Саобраћај је организовано кретање транспортних јединица на мрежи саобраћајница. Он је нежељена последица транспорта и постоји само ако постоје транспортне јединице које се крећу по заједничкој мрежи.

 

Друмски саобраћај

Друмски саобраћај је саобраћај који се одвија на путевима. Учесници у друмском саобраћају се могу кретати пешице, јашући животиње и уз помоћ разних возила. Друмски саобраћај је регулисан саобраћајним прописима које морају поштовати сви учесници у саобраћају.

 

Железница

Железница је назив за прометно средство које се креће по стално постављеној металној подлози – челичним шинама. Две шине заједно чине колосек…

 

Припремио: Василије Бујошевић

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН