Синоними, хомоними, антоними

Синоними, хомоними, антоними

СИНОНИМИ  су речи различитог облика, а истог или сличног значења.

* кућа: дом, стан, дворац, колиба…

* весео: срећан, радостан, ведар, расположен…

* смејати се: кикотати се, осмехивати, смешкати се…

Различит облик, а исто или слично значење могу имати: именице, придеви и глаголи.

АНТОНИМИ су речи супротног значења.

 

Именице:                                  Придеви:

младост – старост                   црно – бело
срећа – туга                           велики – мали
љубав – мржња                      весео – тужан
богатство – сиромаштво          леп – ружан
слога – неслога                       оштар – туп
тишина – бука

Глаголи:                                     Прилози:

запамтити – заборавити      испред – иза
ходати – стајати                  горе – доле
говорити – ћутати
смејати се – плакати
узимала – давала
прићи – удаљити се

Супротно значење могу имати: именице, придеви, глаголи и прилози.

ХОМОНИМИ су речи истог облика, а различитог значења.

Коса је украс на глави,
Коса ред на ливади прави,
Коса је име што Коси годи,
Коса је страна којом се ходи.

Такве су и следеће речи:
– лист (лист дрвета и лист хартије);
– Зора (женско има и део дана);
– град (временска непогода и врста насеља);
– лак (који није тежак и средство за лакирање);
– срца (срце оловке и људски орган);
– лоза (лоза владара, нпр. лоза Немањића, винова лоза);
– лук (врста поврћа и обележавање дужине трајања тона у музици);
– њушка (део тела животиње и глагол);
– месец (небеско тело и временски период).

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН