Течност

Течност је једна од основних облика агрегатног стања. Течности немају сталан облик, али имају сталну запремину јер су привлачне силе међу њиховим молекулима слабије па се могу слободније кретати. У хемији течности се означавају малим словом L (енг. liquid). У периодном систему елемената најмање је елемената који су у течном стању на собној темеператури, али су зато врло распрострањене у природи.

Најраспростањенија и најнеопходнија течност за човека је вода. Она прекрива око 70% површине Земље, а и чини 72% људског организма тако да без ње не би било ни живота.

 

 

Припремио: Василије Бујошевић

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН