UMANJENO-UVEĆANO

1.

knjižica-knjiga-knjižurina                            šumica-šuma-šumetina                           kišica-kiša-kišetina

olovčica-olovka-olovčetina                          klupica-klupa-klupetina                           pružica-pruga-pružetina

 

jabučica-jabuka-jabučetina                         devojčica-devojka-devojčetina

zečić-zec-zečina                                          stoličica-stolica-stoličetina

2.

naređuje                     aviončina

slončić                        zbilja imam

———-                       traumice

slončina                      ———–

nek dođe                    traume

traumetine

aviončić                      zbog te

———-                       prašumice

avion                          prašume

prašumetine

3.

umanjenice             imenice            uvećanice

konjić                      konj                  konjina

vodica                     voda                vodurina

kosica                    kosa                  kosurda

cvetić                       cvet                 cvetina

flašica                      flaša                flašetina

glavica                     glava               glavetina

deka                         deda               dedurina

 

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН