VUKOVI SU PROMENILI TOK REKE

Svi znamo da vukovi ubijaju različite vrste životinja, ali možda smo malo manje svesni da time daju priliku za život mnogim drugima.

Jedno od najuzbudljivijih naučnih otkrića u poslednjih pola veka bilo je ono šta se dogodilo u Nacionalnom parku Yellowstone u Sjedinjenim Američkim Državama.

Posle masovnog uništenja i ubijanja vukova u prošlom veku, čovek je uvideo svoju grešku i pokušao je da je ispravi naseljavanjem vukova 1995. godine. Pre nego što su se vukovi ponovo pojavili, oni su bili odsutni 70 godina. Broj jelena je rastao i rastao, jer nije imao ko da ih lovi. Uprkos naporima da se smanji i kontroliše broj jelenske divljači, sve je bilo uzalud. Čovekov uticaj je bio zanemarljiv, prevelika populacija jelena nije bila ni poljuljana a vegetacija u parku je uništena i svedena na minimum.

Ali, čim su stigli vukovi, iako malobrojni, oni su svojim uticajem izazvali neverovatne efekte.

Prvo, naravno, oni su ubili neke od jelena, ali to nije bila glavna stvar. Mnogo značajnije, oni su totalno promenili ponašanje jelena. Jeleni su počeli da izbegavaju određene delove parka, mesta gde bi mogli biti ugroženi i najlakše ulovljeni, posebno doline i klisure. I odmah su ta mesta počela da se regenerišu. U nekim oblastima, visina stabala se uvećala pet puta za samo šest godina. Ogoljene strane dolina ubrzo su postale šume jasike, vrbe i jablana. I čim se to dogodilo, mnoge ptice pevačice i ptice selice su počele da se vraćaju i naseljavaju ih, a njihov broj se uvećavao. Broj dabrova počeo je da raste, jer dabrovi vole da jedu drveće. I dabrovi, kao i vukovi, su ekosistem inženjeri. Gradeći svoje čuvene brane, oni stvaraju životne uslove i ambijent koji odgovara vidrama, nutrijama, patkama, ribama, gmizavcima i vodozemcima.

yellowstone-wolves

Vukovi ubijali kojote i kao rezultat toga, broj zečevi i miševi je počeo da raste što je značilo više hrane za lisice, jastrebove, jazavce, lasice i sove. Gavrani i Beloglavi orlovi dolaze da se hrane na strvinama, ostacima vučije gozbe. Ni medvedi ne odbijaju tako lako dostupnu hranu. I njihova populacija je počela da raste, delimično i zbog toga što su bobice krenule da rastu na podmlađenom žbunju. I medvedi jačaju uticaj vukova ubijanjem nekih od teladi jelena.

Ali evo gde postaje zaista zanimljivo .

Vukovi su promenili tokove reka držeći jelene pod kontrolom i dalje od nekih delova parka. Vegetacija se oporavlja a obnovljene šume koje su počele da bujaju na obalama reka, stabilizovale su njihove obale. Prestali su da se javljaju meandri, bilo sve je manje erozije zemljišta a rečna korita su se suzila. Tako su se tokovi reke ustalili i postali stalni. Sve to je bilo idealno za staništa divljih životinja.

Tako da vukovi, iako malobrojni, transformišu ne samo ekosistem Nacionalnog parka Yellowstone – oni menjaju i njegovu geografiju.

Novinar Istraživač:
Petra Đorđević

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН