ZAGONETKE

Manji od zrnca,brže od zeca? (misao)                                                                                                                                                       Načelu ti sedi kad radiš? (зnoj)                                                                                                                                                                   Bez kože uđe,a s kožom izađe? (hleb)                                                                                                                                            Najviše zna ,a najmanje govori? (knjiga)                                                                                                                                                 Nasred polja lončić vri,a ni vode ni vatre? (mravinjak)                                                                                                                     Oca nema,majke nema,a svako jutro se rađa?  (sunce)                                                                                                                     Zvono,a ne zvoni? (visibaba)                                                                                                                                                                     Živo bez duše,čuje bez uha,zbori bez grla? (vetar)                                                                                                                                Nikad niti ga je bilo,niti će ga biti,a sada je? (danas)                                                                                                                            Bela se rodi,zelene odraste,crvene umre? (višnja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pripremio:Lazar Dinić

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН