Збирне именице

Trebalo bi da su u obliku jednine i da se kao takve slažu sa glagolom.
Čitam sledeći tekst (navešću samo nekoliko rečenica) i pitam se šta sam propustila:
… ali bodljikava prasad imaju duge i oštre bodlje… Zato se prasad dugo muče dok ne nađu neko zgodno mesto…

Припремио: Василије Бујошевић

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН