Сабирање хиљада и милиона

Сабирање и одузимање хиљада и милиона
1. ниво
1. Израчунај:
200 000 + 60 000 =
1 500 000 + 10 000 000 =
64 000 000 + 3 000 000 =
96 000 – 54 000 =
666 666 677 – 1 000 000 =
3 606 500 + 443 000 =
88 997 766 – 55 443 300 =
2.Израчунај збир и разлику бројева 230 000 и 15 000.
2. ниво
1.Површина Земље износи 510 000 000 km2 , одреди површину копна ако је површина мора 361 000 000 km2 ?
3.Библиотека града београда је приликом оснивања имала 7 200 књига. Сада има милион књига. За колико се увећао број књига?
4. За три дана у једном воћњаку убрано је 12 000 kg јабука. Ако је првог и другог дана убрано 6 600 kg, Колико килограма је убрано трећег дана?
3. ниво
2. За колико је збир 6 700 000 и 4 433 000 већи од 4 550 000?
3. Разлици 77 643 000 и 7 000 додај највећи 7-цифрени број.
4. За колико је најмањи 8-цифрени број мањи од збира највећег 7-цифреног броја и броја 99 000 000?
5. За колико је број 20 000 000 већи од збира бројева 1 200 000, 1 600 000 и 4 400 000?

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН