BOTANIČKA BAŠTA

 

Botanička bašta „Jevremovac“ je jedinica Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnovana je 1874. odlukom Ministarstva prosvete Kraljevine Srbije, na predlog Josifa Pančića, koji je bio i njen prvi upravnik. Godine 1889. godine kralj Milan Obrenović poklonio je imanje (koje je nasledio od svog dede Jevrema) Velikoj školi u Beogradu za Botaničku baštu, ali pod uslovom da se zove „Jevremovac“. Na tom mestu i pod tim imenom nalazi se i danas.

Botanička bašta se prostire na površini od oko 5 hektara, gde se na otvorenom prostoru nalazi preko 350 vrsta drveća i žbunja, domaćih, evropskih i egzotičnih biljaka, a ukupan biljni fond danas čini preko 1500 drveta, žbunja i zeljastih biljaka. Botanička bašta obuhvata pored otvorenih površina, Staklenu baštu i prostorije Instituta za botaniku (upravna zgrada, herbar, biblioteka, slušaonica, laboratorije).

  Na predlog Josifa Pančića, odlukom ministarstva prosvete i crkvenih poslova Kneževine Srbije, osnovana je 1874. godine Botanička bašta u Beogradu. I pre osnivanja institucije, Pančić je gajio malu botaničku baštu u dvorištu Liceja beogradskog, za potrebe nastave na Velikoj školi gde je predavao botaniku u okviru jestastvene istorije. Po osnivanju institucije, Bašti je dodeljen plac na Dorćolu, uz obalu Dunava, što se nije pokazalo dobrim rešenjem obzirom na blizinu reke i mogućnostda bude plavljena. Nakon dve velike poplave koje su se i zbile tih godina i potpuno uništenog biljnog fonda,  Pančić traži bolji smeštaj za Baštu. Na žalost, veliki prirodnjak, pregalac i prvi upravnik prve botaničke bašte u Sbiji, umro je 1888. godine ne dočekavši da vidi Baštu bezbedno smeštenu na novoj lokaciji.

     Znajući za probleme koje je Pančić imao oko podizanja prve botaničke bašte u Srbiji, kralj Milan Obrenović, je godine 1889. poklonio Belikoj školisvoje imanje, nasleđeno od dede, Gospodara Jevrema Obrenovića, za botaničku baštu pod jedinim uslovom da se bašta nazove po njegovom dedi Jevremovac.

     Nedugo po preselenju Bašte na današnju lokaciju, kupljena je od fabrike Mozentin iz Drezdena, Velika staklena bašta, jedna od najlepših i najvećih u ovom delu Evrope.

     U narednim decenijama Bašta se razvija dostižući svoj zenit tridesetih godina XX veka, u vreme upravnikovanja akademika Nedeljka Košanina, velikog srpskog botaničara.

Botanička bašta „Jevremovac“ , učionica pod otvorenim nebom, je sastavni deo Instituta za botaniku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je jedan od najvećih i najstarijih fakulteta prirodnih nauka u jugoistočnoj Evropi. U Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti se nastavna i naučna delatnost ostvaruje radom: Katedre za ekologiju i geografiju biljaka; Katedre za algologiju, mikologiju i lihenologiju; Katedre za morfologiju i sistematiku biljaka; Katedre za mikrobiologiju i Katedre za fiziologiju biljaka.

 

U Botaničkoj bašti „Jevremovac“ izvodi se i nekoliko posebnih programa zaštite ugroženih biljaka. Njima je obuhvaćeno oko 20% od 330 medjunarodno značajnih, tj.171 iščezle ili krajnje ugrožene biljne vrste Srbije. Neke od  tih biljaka se u Botaničkoj bašti uspešno gaje, formirane su banke njihovih semena, što omogućava njihovo vraćanje na prirodna staništa sa kojih su nestale ili na kojima se njihova brojnost smanjila do kritične granice. Pojedine biljke, koje se teže uzgajaju u uslovima Botaničke bašte, uključene su u poseban program razmnožavanja metodom kulture tkiva. Ovim savremenim metodom se iz samo jedne individue, u laboratorijskim uslovima, može razmnožiti na stotine novih jedinki koje se nakon toga mogu vratiti na prirodna staništa. Kao prostorna celina izuzetnih prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti, Botanička bašta „Jevremovac“ je 1995. godine proglašena za Spomenik prirode od velikog značaja, 2007. godine proglašena je i Spomenikom kulture. Time je ukupan prostor Botaničke bašte stavljen pod poseban režim zaštite i ustanovljena je posebna obaveza društva da se stara o njenom razvoju i zaštiti.

 

Botanička bašta “Jevremovac“ prostire se na površini od 4,82 ha. Prema geološkoj karti Srbije područje Botaničke bašte je na lesu. Sa obzirom na svoj geografski položaj i ekološke karakteristike, odlikuje se izmenjenom mikroklimom.

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН