NEVEN

 

 

Neven (1880–1891; 1898–1908)

Prvi broj „Nevena“ pojavio se Januara 1880. godine u Novom Sadu. Njegov pokretač i urednik bio je Jovan Jovanović Zmaj, a štampao ga je poznati novosadski grafičar Arsa Pajević. Otiskivan je u crno-beloj tehnici, na formatu 18×26 cm. List je počeo da izlazi kao mesečnik, ali se već od 1881. godine pojavljuje svakih petnaest dana i ovu će dinamiku uspešno zadržati sve do kraja 1890. godine.

Mada je od samog početka namenjen dečjem uzrastu, „Neven“ je vrlo brzo stekao naklonost i odraslih čitalaca. Tome je, pre svega, doprinelo vrhunsko uređivačko umeće Jovana Jovanovića Zmaja, ali isto tako i njegovi stihovi, smisao za šalu i postavljanje zagonetki. Vešto spajajući zabavno sa poučnim, veselo sa oporim i tužno sa podsmešljivim, Zmaj je u „Nevenu“ uspeo da ostvari sasvim posebnu atmosferu koja je plenila svojom životnošću i opčinjavala beskrajnom imaginacijom. Značajnu ulogu u stvaranju ovakve koncepcije lista odigrale su i veoma kvalitetne ilustracije i „priče u slikama“. Istini za volju, najveći broj ovih priloga poticao je iz pera stranih majstora (uglavnom nemačkih), ali su im izvanredni Zmajevi propratni stihovi davali domaću „aromu“, približivši ih potpuno našim čitaocima.

Objavljujući na naslovnoj strani četvrtog broja ilustrovani prikaz života Bendžamina Franklina, Zmaj već tada nagoveštava svoju nameru da ilustracijama i „pričama u slikama“ popuni značajniji prostor u listu. Ipak, do početka kontinuiranog objavljivanja ovakvih priloga trebalo je da prođe punih 18 meseci. U 20. broju „Nevena“ iz 1881. nailazimo na strip-šalu pod nazivom „Pretovareno“, a na naslovnoj strani 8. broja naredne godine i na ilustrovanu priču

Strip-šala „Pretovareno“ ( „Neven“,1881)

„Samo jedna ruža“. Sedam brojeva kasnije usledila je značajna novost: prvi put se „priča u slikama“ ne završava, već se njen kraj najavljuje za sledeći broj. Bila je to priča „Pitomo lišče i živina“, predstavljena s ukupno 16 slika, odnosno sa po osam u 15. i 16. broju lista. Danas je teško utvrditi razloge koji su Zmaja naveli da učini ovaj „presedan“. Može se pretpostaviti da je dužina priča u tome odigrala odlučujuću ulogu (pojedine bi popunjavale gotovo polovinu lista), ali se ne sme zanemariti ni mogućnost da je Zmaj želeo da čvršće veže čitaoce za svoj list, što je za pojedine evropske listove već bila dobro poznata taktika. U toku narednih osam godina na stranicama „Nevena“ objavljen je čitav niz „priča u slikama“, od kojih su mnoge predstavljale vrhunski domet tadašnjeg stvaralaštva. Već 1883. godine u više nastavaka objavljene su priče „Tuga i žalost jednog miša“ i „Iz života malog Sime Boba“, u kojima su na veoma upečatljiv način prikazane tužne sudbine malog glodara i patuljka Sime Boba. Drugi broj 1884. godine doneo je poučnu priču o lisici, a zatim su u dva nastavka objavljeni nestašluci jednog šteneta pod naslovom „Iz štenačkog života Lolinog“. U 8. broju prikazana je snalažljivost jednog starog pacova, u 12. kako „Patuljci čestitaju svome caru krsno ime“, a u 14. i 15. priča „Presela mu čast“. Dva broja kasnije, list je doneo ilustrovani prilog pod nazivom „Prijatelj mnogo vredi“.

U 1885. godinu „Neven“ je ušao s tužnom pričom o stradanju brata i sestre. Tragična sudbina Pere i Stake, pod nazivom „Strašni zimni događaj“, prikazana je sa 17 slika u prva dva broja lista. Usledila je ilustrovana šala „Pepo sa svojim majmunom“ (6. i 7. broj), a zatim i poučna priča o patki koja se nakitila paunovim perjem pod naslovom „Tuđe perje“ (9. i 10. broj). Dvanaesti broj „Nevena“ donosi ilustrovani prilog o lakomosti jedne devojčice, koji se kao i većina prethodnih završava na tragičan način. Do kraja godine u listu će se pojaviti još dve priče: „Đukino stradanje“ (17. i 18. broj) i „Bobuci“ (23. i 24. broj).

U dva januarska i jednom februarskom broju 1886. godine objavljena je storija „Mačka i muva“, a zatim je u 6. broju prikazana groteskna priča pod naslovom „Guska pijančura“. Pet brojeva kasnije list donosi i šalu „Dva Engleza i tigar“.

Slavko Draginčić i Zdravko Zupan

Istorija jugoslovenskog stripa I
– do 1941 godine-

Neven (1880–1891; 1898–1908)

Prvi broj „Nevena“ pojavio se Januara 1880. godine u Novom Sadu. Njegov pokretač i urednik bio je Jovan Jovanović Zmaj, a štampao ga je poznati novosadski grafičar Arsa Pajević. Otiskivan je u crno-beloj tehnici, na formatu 18×26 cm. List je počeo da izlazi kao mesečnik, ali se već od 1881. godine pojavljuje svakih petnaest dana i ovu će dinamiku uspešno zadržati sve do kraja 1890. godine.

Mada je od samog početka namenjen dečjem uzrastu, „Neven“ je vrlo brzo stekao naklonost i odraslih čitalaca. Tome je, pre svega, doprinelo vrhunsko uređivačko umeće Jovana Jovanovića Zmaja, ali isto tako i njegovi stihovi, smisao za šalu i postavljanje zagonetki. Vešto spajajući zabavno sa poučnim, veselo sa oporim i tužno sa podsmešljivim, Zmaj je u „Nevenu“ uspeo da ostvari sasvim posebnu atmosferu koja je plenila svojom životnošću i opčinjavala beskrajnom imaginacijom. Značajnu ulogu u stvaranju ovakve koncepcije lista odigrale su i veoma kvalitetne ilustracije i „priče u slikama“. Istini za volju, najveći broj ovih priloga poticao je iz pera stranih majstora (uglavnom nemačkih), ali su im izvanredni Zmajevi propratni stihovi davali domaću „aromu“, približivši ih potpuno našim čitaocima.

Objavljujući na naslovnoj strani četvrtog broja ilustrovani prikaz života Bendžamina Franklina, Zmaj već tada nagoveštava svoju nameru da ilustracijama i „pričama u slikama“ popuni značajniji prostor u listu. Ipak, do početka kontinuiranog objavljivanja ovakvih priloga trebalo je da prođe punih 18 meseci. U 20. broju „Nevena“ iz 1881. nailazimo na strip-šalu pod nazivom „Pretovareno“, a na naslovnoj strani 8. broja naredne godine i na ilustrovanu priču

 

 

Strip-šala „Pretovareno“ ( „Neven“,1881)

 

„Samo jedna ruža“. Sedam brojeva kasnije usledila je značajna novost: prvi put se „priča u slikama“ ne završava, već se njen kraj najavljuje za sledeći broj. Bila je to priča „Pitomo lišče i živina“, predstavljena s ukupno 16 slika, odnosno sa po osam u 15. i 16. broju lista. Danas je teško utvrditi razloge koji su Zmaja naveli da učini ovaj „presedan“. Može se pretpostaviti da je dužina priča u tome odigrala odlučujuću ulogu (pojedine bi popunjavale gotovo polovinu lista), ali se ne sme zanemariti ni mogućnost da je Zmaj želeo da čvršće veže čitaoce za svoj list, što je za pojedine evropske listove već bila dobro poznata taktika. U toku narednih osam godina na stranicama „Nevena“ objavljen je čitav niz „priča u slikama“, od kojih su mnoge predstavljale vrhunski domet tadašnjeg stvaralaštva. Već 1883. godine u više nastavaka objavljene su priče „Tuga i žalost jednog miša“ i „Iz života malog Sime Boba“, u kojima su na veoma upečatljiv način prikazane tužne sudbine malog glodara i patuljka Sime Boba. Drugi broj 1884. godine doneo je poučnu priču o lisici, a zatim su u dva nastavka objavljeni nestašluci jednog šteneta pod naslovom „Iz štenačkog života Lolinog“. U 8. broju prikazana je snalažljivost jednog starog pacova, u 12. kako „Patuljci čestitaju svome caru krsno ime“, a u 14. i 15. priča „Presela mu čast“. Dva broja kasnije, list je doneo ilustrovani prilog pod nazivom „Prijatelj mnogo vredi“.

U 1885. godinu „Neven“ je ušao s tužnom pričom o stradanju brata i sestre. Tragična sudbina Pere i Stake, pod nazivom „Strašni zimni događaj“, prikazana je sa 17 slika u prva dva broja lista. Usledila je ilustrovana šala „Pepo sa svojim majmunom“ (6. i 7. broj), a zatim i poučna priča o patki koja se nakitila paunovim perjem pod naslovom „Tuđe perje“ (9. i 10. broj). Dvanaesti broj „Nevena“ donosi ilustrovani prilog o lakomosti jedne devojčice, koji se kao i većina prethodnih završava na tragičan način. Do kraja godine u listu će se pojaviti još dve priče: „Đukino stradanje“ (17. i 18. broj) i „Bobuci“ (23. i 24. broj).

U dva januarska i jednom februarskom broju 1886. godine objavljena je storija „Mačka i muva“, a zatim je u 6. broju prikazana groteskna priča pod naslovom „Guska pijančura“. Pet brojeva kasnije list donosi i šalu „Dva Engleza i tigar“.

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН