PAPIRNATI BRODOVI

Iz dana u dan puštam niz reku poneki mali papirnati brod.Svaki od njih ukrasio sam krupnim,crnim slovima svog imena i sela u kojem živim.Možda će neko preko sedam mora naići na moj brod i doznati kako se zovem i gde se nalazim.Cvetom iz oćevog vrta zakitio sam svoje brodove:Nadam se da će ovo jutro ubrano cveće prispeti do mraka nekome u ruke!Porinuo sam svoj papirnati brodić,a kad sam pogledao u nebo,spazio sam čitavu flotu oblačića gde žurno dižu svoja bela jedra.Koji ih to neznati drug u igri pušta niz reku da se celim putem utrkuju s mojim papirnatim brodovima?Kad počne noć,zakrilim rukom lice i snivam kako svi brodovi plove nekuda put dalekih zvezda…

Rabindranat Tagore

Pipremio:Lazar Dinić

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН