Вода

Вода је хемијско једињење кисеоника и водоника. Хемијска формула воде је H2O. Вода је супстанца без мириса, укуса и боје. Температура мржњења воде је 0 °C, а температура кључања је 100 °C. Чврсто агрегатно стање се зове лед, а гасовито пара.

 

 

Припремио: Василије Бујошевић

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН