Pesma o proleću

Proleće je, proleće je,                                                                                                                                                                                 raduje se ceo svet,                                                                                                                                                                                       kud pogledaš sunce sjaji,                                                                                                                                                                           a pod rosom blista cvet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Naše grudi,naše                                                                                                                                                                                           zatalaso ovaj sjaj,                                                                                                                                                                                         slavuj mali sunce hvali                                                                                                                                                                               što je zemlja pravi raj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gledo sam na drvetu pticicu,                                                                                                                                                                     proleću je ispevala pesmicu;                                                                                                                                                                     Ćiju,ćiju,ćiju,ćiju, ćiju, ći                                                                                                                                                                               Ćiju, ćiju, ćiju, ćiju, ći – ju, ći

Na livadi stado hladuje,                                                                                                                                                                               a parstirče proleću raduje;                                                                                                                                                                         la, la, la, la, la, la, la, la. la – la – la

la, la, la, la, la, la, la, la, la – la – la.

Pripremio: Lazar Dinić

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН